Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.08.2016 13:52 - ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ ЗАКОНИ И ПРАКТИКИ
Автор: bosia Категория: Политика   
Прочетен: 838 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 15.08.2016 19:16

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 Нищожност на решенията на нелигитимни съдилища, ползвани от съдебни ( частни ) нелигитимни изпълнители
от: George Naydenov (naydenoff_g@abv.bg)   дата: 15.08.2016 13:08
до: kolev_bosia@abv.bg , iliev@metropolm.com
   
Конституционно гарантираната защита на правата и интересите на българските граждани задължава Върховния касационен съд да извърши обявяването на нищожността на  нелегитимните съдебни  решения, включително като посочи и тези на „съдебния изпълнител” и на „частния съдебен изпълнител”.
Това е от особена  важност и значение предвид това ,че ,„частният съдебен изпълнител” е изграден като паралелна „силова”структура в нелегитимните районни „съдилища” в страната.
Струва ми се, би било пресилено тя да се определи като организация, спазваща Конституцията.

В държавите с развита демократична система и реално действащо правосъдие, важи и се прилага един от основните принципи на правото, утвърдени и развити  още в древния Рим:
„На нищожността може да се позове всеки!”По всяко време и пред всеки!”Този принцип важи и у нас.Възпроизведен е в Конституцията.

Което означава, че след като човек се позове и се мотивира писмено или гласно за наличието на нищожност на някакъв акт, произлизащ от държавната власт/ законодателна, изпълнителна, съдебна/ , то тя –държавата, чрез трите си власти или чрез тази, която е сезирана с решаването на въпроса, приема и обявява нищожността на този акт.
Веднага го премахва като механизъм за уреждане на гражданските отношения.
Изважда го от приложение.Не го прилага повече.
Извинява се на хората и си плаща за грешката за налагания тормоз, възстановява щетите.
Същевременно, огласява факта публично, за да не се намери някой ентусиаст, който да продължи произвола.
Едновременна с това, спира всякакви попълзновения и мераци за издевателство/а от страна на съответната власт/и  спрямо този, който е дръзнал да забележи, да установи и посочи нищожността първи.

Работа на държавата е да потърси първо вината и отговорността в себе си, в своите действия или пропуски, да ги отстрани и да създаде условия такива пропуски и такива възможни издевателства спрямо гражданите да не се случват повече.


http://against-toplofikatsiya.blogspot.bg/2012/01/blog-post_23.html

понеделник, 23 януари 2012 г. други публикации на соня младенова    „ Съдебен изпълнител”  и „частен съдебен изпълнител”.

Всички  действия на единия и на другия са противоконституционни, нелегитимни и поради това нищожни.

    Основанията затова се съдържат в Конституцията от 1991 г. и са подробно изложени в публикуваните от мен в този блог образци  на жалби №1, 2, 4 до Върховния  касационен съд, както и в публикувания образец за отговор на искова молба пред „районен съд”.

Тук  посочвам накратко:
Щом като не са спазени разпоредбите на Конституцията и  между 13.07.1991г. и 13.07.1992г./както  и досега/ няма приет закон за учредяването на новите капиталистически съдилища, с оглед правомощията им като органи на правораздаването и като юридически лица, формиращи и разходващи самостоятелния бюджет на съдебната власт, при ясно определени от закона териториални граници, извън посочените в другите публикации в този блог изводи, сега добавям и следното:

Конституцията обявява за нелегитимни всички съществуващи в момента съдилища в страната, с изключение на  Върховния касационен и Върховния административен съд  относно, образувани и решени от  тях дела в качеството им на първа инстанция.

Делата, по които съдебната инстанция Върховен касационен  съд, действа като втора или като „трета” съдебна инстанция и „потвърждава”,”изменя” или  „допълва”, „решения” на „софийския градски съд”, „ районните”, „окръжните”, „военните”, „апелативните” „съдилища”” , то тези решения на Върховен касационен  съд са нищожни.

Това е така, защото, решението е винаги нищожно щом като първоначално е произнесено от нелегитимен съдебен орган - „районен, градски, окръжен…”съд.

Тази нищожност не може да се отстрани чрез „потвърждаване”,”изменяне” или „допълване” на нелегитимното първоинстанционно нищожно решение  с решение-акт на нелегитимен по-горестоящ съдебен орган/окръжен съд/ или на легитимен върховен съдебен орган, какъвто е Върховния касационен съд на страната.

В случай, че ВКС”потвърди, измени или допълни”, „остави в сила” нищожно” решение” на нелегитимен съд, то такова решение на Върховния касационен съд по нищожно решение, е също така нищожно.
Конституцията ги посочва като нищожни.

Това е така и защото нищожното  съдебно решение  си остава нищожно поради наличността на неотстраними пороци, свързани с първоначалното му произнасяне.

Единствено възможното правилно, конституционосъобразно действие на Върховния касационен съд на страната е, да прогласи нищожността, породена от действията на всеки нелегитимен съд.
В такъв случай, решенията на Върховния касационен съд, сезиран в качеството му на касационна съдебна инстанция, са легитимни.

Обявяването на нищожността на решенията, произнесени от нелегитимни съдебни органи е особено наложително защото, по този начин, с решенията си Върховния касационен съд посочва както на гражданите-участници в гражданския процес, така и на обществото, че всички трябва да спазват  разпоредбите на Конституцията, а съдилищата най-вече.

Обявяването на нищожността на нелегитимните нищожни „съдебни”решения от Върховния касационен съд  е наложително и заради предотвратяването на последващи, бъдещи противоконституционни действия на органът на „съдебното изпълнение” на „решенията” по граждански дела.

Защото, този орган на изпълнение на съдебните решения по граждански дела -съдебният изпълнител също е нелегитимен.
На конституционното основание, че районния съд, към който е изграден е нелегитимен.

Обявяването на нищожността на  нелегитимните съдебни  решения от Върховния касационен съд, е особено задължително, с оглед отстраняването на незачитането, непризнаването, неуважението и преднамерено грубото противоконституционно действие на съдилищата  спрямо защитените от Конституцията права и имущество на българските граждани.

В заключение,

По принцип и по същество „съдебният изпълнител”като орган  за изпълнение на съдебни решения по граждански дела е нелегитимен.
Неговите действия са нищожни и по никакъв начин не може и не трябва  да се  изисква да се изпълняват, включително и чрез използването на сила и/или принудителни действия от страна охранители и/или  чрез „съдействието” на служители на силовите ведомства.
На основание на Конституцията: когато съдът е нелегитимен няма как неговото  производно -съдебния изпълнител, да е легитимен!!!

В частност,

По принцип и по същество, относно така наречения „частен”съдебен изпълнител.
    Няма „частен” съдебен изпълнител!!!

    На основанието,че Конституцията  не допуска частни съдилища!!!
Така, както Конституцията не допуска и „частни” затвори!!!

Тоест,„ частният съдебен изпълнител” е противоконституционен и нелегитимен.

     Неговите действия са нищожни, не могат да пораждат и по никакъв начин, включително и под страх от санкция и/или принуда, да изискват и да налагат изпълнение.

Конституционно гарантираната защита на правата и интересите на българските граждани задължава Върховния касационен съд да извърши обявяването на нищожността на  нелегитимните съдебни  решения, включително като посочи и тези на „съдебния изпълнител” и на „частния съдебен изпълнител”.
Това е от особена  важност и значение предвид това ,че ,„частният съдебен изпълнител” е изграден като паралелна „силова”структура в нелегитимните районни „съдилища” в страната.
Струва ми се, би било пресилено тя да се определи като организация, спазваща Конституцията.

В държавите с развита демократична система и реално действащо правосъдие, важи и се прилага един от основните принципи на правото, утвърдени и развити  още в древния Рим:
„На нищожността може да се позове всеки!”По всяко време и пред всеки!”Този принцип важи и у нас.Възпроизведен е в Конституцията.

Което означава, че след като човек се позове и се мотивира писмено или гласно за наличието на нищожност на някакъв акт, произлизащ от държавната власт/ законодателна, изпълнителна, съдебна/ , то тя –държавата, чрез трите си власти или чрез тази, която е сезирана с решаването на въпроса, приема и обявява нищожността на този акт.
Веднага го премахва като механизъм за уреждане на гражданските отношения.
Изважда го от приложение.Не го прилага повече.
Извинява се на хората и си плаща за грешката за налагания тормоз, възстановява щетите.
Същевременно, огласява факта публично, за да не се намери някой ентусиаст, който да продължи произвола.
Едновременна с това, спира всякакви попълзновения и мераци за издевателство/а от страна на съответната власт/и  спрямо този, който е дръзнал да забележи, да установи и посочи нищожността първи.

Работа на държавата е да потърси първо вината и отговорността в себе си, в своите действия или пропуски, да ги отстрани и да създаде условия такива пропуски и такива възможни издевателства спрямо гражданите да не се случват повече.

Затова в случаите, когато конституционните ни, неотменими права и защитени интереси биват нарушени,  Конституцията ни дава права да се позоваваме на непосредственото/прякото действие на  разпоредбите й, и да се защитаваме пред всеки сами, без посредничеството на друг акт или орган.

Да, Конституцията добре!

Ама, тя, нашата, цялата българската работа малко като във вица за онзи , когото го излекували  да не се мисли за просено зърно. Който на въпроса на лекуващия лекар-как е, как се чувства, отговорил :”А, бе, докторе, добре съм, здрав съм. Аз знам ,че не съм просено зърно, ама не можах да разбера - той, петелът, дали знае?!”…

Та, Конституцията добре!
Ама петелът, дали знае?!”…


                    Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bosia
Категория: Други
Прочетен: 8651399
Постинги: 3508
Коментари: 9023
Гласове: 6556
Архив
Календар
«  Януари, 2021  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031