Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
31.12.2020 14:12 - ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ "ТОПЛОФИКАЦИЯ"
Автор: bosia Категория: Политика   
Прочетен: 1092 Коментари: 5 Гласове:
4


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
  

                                             ДО       

1. Комисия по жалбите на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ на основание на Регулаторен механизъм на Европейската комисия C(2006) 6570 от 13 декември 2006 г. за контрол и мониторинг  върху правителствата на България и Румъния след присъединяването поради нарушение на чл. 13 и чл. 14 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи

2.ТЕХНИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА ПОСЛАНИЦИТЕ НА 18 ЗНАЧИМИ ДЪРЖАВИ СЪГЛАСНО ИЗБРОЕН ЛИСТ

3. СЪДА НА ЕС В ЛЮКСЕМБУРГ

4. ЕВРОКОМИСАР Г-Н ДИДИЕ РЕЙНДЕРС, РЕСОР  "ПРАВОСЪДИЕ, ПОТРЕБИТЕЛИ И РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ".

5.  Г-Н ХУАН ФЕРНАНДО ЛОПЕС АГИЛАР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ /LIBE - Civil Liberties, Justice and Home Affairs

6. Г-ЖА ДОЛОРЕС МОНСЕРАТ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ /Petitions Committee of the European Parliament/

Към петиция 795/2019 г,

7. Г-Н ДЖАНИ БУКИКИО, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЕНЕЦИАНСКАТА КОМИСИЯ

8.  ДО ГЛ.ПРОКУРОР на ЕС  Г-ЖА ЛАУРА КЬОВЕШИ

9.  ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РБ

10. ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ

 

 

        

 

                                СИГНАЛ / ПЕТИЦИЯ / ЖАЛБА

                    КОРУПЦИЯТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

           при гражданските дела на „Топлофикация София” ЕАД

                                  срещу физически лица

 

   от инж.Благомир Георгиев Авджиев, GSM 0899 614838

         с постоянен адрес за кореспонденция  :

            София, 1517, жк Сухата река,  бл.134, вх.А, ет.2, ап.5  

         и Стоян Славейков Грозданов, GSM 0888 308297

            София, 1111, ул.Калина Малина 22, ап.5  

 

                         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   

 

От влизането на България в Европейския съюз през 2007 г. Правото на европейския съюз (ПЕС) е с приоритет пред националното и българският съд следва да остави без приложение всяка национална норма, която противоречи на ПЕС. Нищо подобно не се случва по стотиците хиляди дела на „Топлофикация София” ЕАД (Т.С.) срещу граждани-физически лица, собственици или ползаватели на имоти в многофамилни сгради. С незначителни изключение магистратите от всички инстанции загърбват не само ПЕС, но газят и българските материални и процесуални закони. Четейки съдебните решения по тези дела трудно можем да си представим, че съдиите са чак толкова неграмотни, за да не различават вещно от облигационно право например. Явно става въпрос за опорни точки, за определени зависимости, за търговия с влияние и в края на краищата за огромна корупция. А междувременно бяха усвоени значителни европейски средства за обучение на българските съдии по прилагане на ПЕС.

 

Конституция на РБ :

Чл. 124. Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.

Ето и кратък преглед на нарушенията на столичните съдии по делата на Т.С.:

 

I.   Заповедно производство

 

В общия случай Т.С. решава, че вземането й е безспорно и подава заявление по чл.410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Към заявлението се представя единствено лиценз за собственост на топлинната енергия (ТЕ) до абонатната станция на сградата. От няколко месеца към заявлението се прилагат и нечетливи Общи условия, неподписани от когото и да било. Договор не се представя. Първоинстанционният съд уважава тези заявления и издава заповеди за изпълнения на парични задължения, нарушавайки следните норми и принципи :

 

1.      Провежда се закрито разпоредително заседание, вместо открито съгл. чл.121, ал.3 от Конституцията на РБ  и чл.11 от ГПК. Никаква защита от съда на неуведомения гражданин.

2. От разпоредителното заседание не се издава разпореждане, в което съдът да се произнесе какво е установил при проверката на заявлението от външна страна и в което да е указан начинът за обжалване. Как трябва да изглежда разпореждането е записано в чл.254, ал.2 ГПК. Липсва протокол от съдебното заседание.

3.   Не се изпълнява изискването за служебна проверка на неравноправни клаузи в договора за продажба на ТЕ. Всъщност такъв договор няма и няма как да има при положение, че Т.С. не е собственик на ТЕ, достигаща до имотите на гражданите, т.е. сделката между Т.С. и съответния гражданин е физически невъзможна. Изискването за проверка на неравноправни клаузи в договора в изпълнение на Директива  93/13/ЕИО е указано както в ТР 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС, така и в решения на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания (напр. по дело С-618/10). В края на 2019 г. изискването за проверка за неравноправни клаузи при договори сключени с потребител най-после бе изрично записано в няколко разпоредби на ГПК (чл.7, чл.410, чл.411 и др.), но съдиите от Софийски районен съд (СРС) и Софийски градски съд (СГС) продължават да го игнорират. Напр. максимално неравноправна клауза е едностранното определяне на единична цена на ТЕ от Т.С., винаги равна на пределната постановена от КЕВР цена. Промените на цените никога не се съобщавани предварително на гражданите.

4.     Съдът отказва да прилага чл.3 на Регламент 805/2004 за безспорните вземания и преюдициално решение на СЕС по дело С-511/2014. Съдиите издават заповедите за изпълнение без предполагаемият длъжник да е уведомен и без да извършат каквато и да е проверка на основанието на претенцията – задължителен писмен договор съгласно чл.7 от Директива 2011/83/ЕС.

5.     Дълги години съдът кредитираше заявления на Т.С, в които с незначителни изключения сумите от т.9 се разминават с тези от т.12. Част от сумата за стоката ТЕ от т.9 преминава в т.12 като сума за услуга „дялово разпределение”.  Десетки хиляди от тези дела все още са висящи.

6.     По правило съдът допуска заявленията без платена пълна държавна такса, която за всяка една от обикновено четирите претенции е минимум 25 лева.

7.     Както стана ясно, не се прави проверка за допустимост на претенциите (исковете) от заявленията. Единственото действие, което се извършва от съда, е да се препишат сумите и имената от заявлението в предварително подготвена компютърна бланка със заповедта по чл.410 ГПК. За такова действие не са необходими правни познания.

8.    Съдът игнорира задължението си да следи за размяна на книжа, при което за организиране на защитата си след получаване на заповедта за изпълнение на набеденият гражданин му се налага да посещава съда (понякога по няколко пъти) и да преодолява различни пречки, за да получи след заплащане останалите документи, входирани от заявителя по заповедното производство. А документите обичайно са два : заявление с общи фрази, аргументирано с отменени норми и с подвеждащо тълкуване на несъотносими разпоредби от закони; лиценз за пренос на топлинна енергия от който се вижда, че заявителят доставя топлинна енергия само до абонатната станция на многофамилната сграда, т.е. физически е невъзможна търговска сделка между заявителят и набедения за клиент гражданин. Без копия от заявлението на Т.С. и приложените документи набеденият гражданин е лишен от възможността да прецени дали и в каква степен да признае претенцията. Впоследствие се указва, че записаната в заповедта сума всъщност касае от една до три отделни  претенции – за затопляне на вода, за отопление на имот и за измисленото незаконното отопление на имоти от тръбите на вътрешната отоплителна система.

 

II. Установителен иск

 

1.     След незаконното издаване на Заповедта за изпълнение по чл.410 ГПК около 90 процента от набедените длъжници поради различни причини не възразяват в 14-дневния срок (от 2020 г срокът вече е едномесечен) и Заповедта влиза в сила. Следва издаване на изпълнителен лист от районния съд. В другите случаи Т.С. подава установителен иск, който винаги е недопустим.

2.   Преди всичко при образуване на исковото производство (с нов номер на делото) не се прави случаен подбор на съдия. В общия случай се назначава съдията от заповедното производство, който изпада в конфликт на интереси при положение, че се атакува неговата заповед за изпълнение по чл.410 ГПК поради допуснатите многобройни пороци при издаването й.

3.     И на етапа на исковото производство съдът си затваря очите и не изпълнява изискването на чл.130 и чл.26 ГПК. Всички искови молби (ИМ) на Т.С. са недопустими поради недоказан правен интерес, т.е. в ИМ няма никакви доказателства за договорни отношения с ответниците. Нормата на чл.147а от Закона за защита на потребителите изисква и ОУ, ако има такива, да са подписани от потребителя. В противен случай не го обвързват. Съдът не се интересува от такива подробности.

4.     Всички ИМ на Т.С. са нередовни съгл. чл.129 във вр. чл.128, т.3 ГПК – една част от приложенията не се представят на съда, няма преписи и за ответниците, т.е. съдът не съблюдава размяната на книжа. По принцип Т.С. и нейните помагачи не предоставят преписи на ответната страна от всички последващи представени на съда „доказателства”. Съдът аристократично подминава тези факти.

5.     Съдът допуска Т.С. да представя като доказателства прекратени най-късно през 2007 договори между Етажни собствености и Фирми за дялово разпределение (ФДР), като в Решенията се позовава на тези договори, които освен всичко друго не са за продажба на ТЕ. Не се изискват и договори за присъединяване на сградата към топлопреносната мрежа, тъй като е публично известно, че Т.С. в общия случай не разполага с подобни договори, съобразени с действащото заонодателство.

6.    Съдът изобщо не взима под внимание написаното в отговора на исковата молба (ОИМ). Когато все пак бъде принуден да се произнесе по исканията в ОИМ, съдът почти винаги ги отхърля с едно изречение без мотиви.

7.     В изготвения проект за доклад по чл.140 ГПК съдът отново не проверява допустимостта и редовността на ИМ. Без установен правен интерес от страна на ищеца се провежда фиктивен съдебен процес, с много разходи на време и средства.

8.    Вещите лица (в.л.) се назначават преди първото открито съдебно заседание (о.с.з), без съдът да е отсял спорното от безспорното. Допуснатите от съда въпроси във фиктивните експертизи са безсмислени и не водят ни най-малко до изясняване на спора, т.е. целта е чрез високите такси на експертизите неоснователно да се обогатят  трети лица и гражданите да бъдат отказвани да търсят защита на правата си в съда.

9.    Самото назначаване на вещи лица да определят количества и суми свързани с претенциите на ищеца доказва, че ищецът е нарушил изискването на потребителите да се предоставят ясни, недвусмислени и лесно проверими сметки. Освен това  потребителят трябва да има възможност предварително да е наясно с продажната цена на закупената стока.

10.     Съдът допуска вещите лица да работят с документи, които не са в кориците на делото, с други думи в.л. се явяват като свидетели. По този начин отвениците нямат никаква възможност да проверят достоверността на „експертизите”, съдът пък не се интересува от тях.

11.   В немалко случаи съдът не допуска важни въпроси към в.л., тъй като коректни отговори могат да навредят на ищеца, а при лъжлив отоговор в.л. консумира състава на чл.291 НК. Освен че пази в.л. от неудобни въпроси, често съдът отказва да запише в протокола от о.с.з. отговори на в.л., които не са в интерес на ищеца. Нерядко се случва съдът да откаже поправка на протокола въпреки императивния текст на чл.151, ал.4 ГПК.

12.  Когато се случи в.л. в изслушването на заключението по чл.200 ГПК да даде верни отговори съдът ги неглижира в последващото Решение.   

13.   Почти винаги съдът предоставя в самото о.с.з. произхождащи от ищеца документи без препис за ответниците. Ответниците получават указание от съда да вземат отношение по документите в рамките на около минута. В общия случай това са документи, които са с много числа, изскват детайлно запознаване и са относими към някоя от „експертизите”.

14.   Не рядко съдът изисква ищецът да представи относими към „експертизите” документи след като вече е изслушал „експертизите” и е платил на в.л. Разплащателните документи са предварително изготвени и сумите по никакъв начин не се влияят от качеството на „експертизите”. По този начин напълно се обезмисля процедурата по чл.200 ГПК.

15.  Освен че съдът позволява на вещите лица да изнасят делата от съда при положение, че не ползват доказателства от делото (такива просто няма в кориците му), в определени случаи благосклонно се отнася към антидатиране на експертизи. Основният герой в това отношение е в.л. по технически експертизи Бойка Валева-Тодорова, която след като е изнесла делото от съда, документално първо донася и  входира експертизата си 7 дни преди о.с.з., а в следващи дни връща самото дело в съда ???  Идеята е ответниците да не могат да се запознаят с „експертизата” преди о.с.з.

16.  Ако процесът не беше фиктивен, съдията би следвало да възложи отначало съдебно-техническа експертиза и след доказване на реално доставени количества ТЕ да даде на в.л. по съдебно-счетоводната експертиза да остойностява количествата според договорени в писмен договор цени. Това никога не се е случвало. Разбира се, по една проста евентуална двустранна сделка за продажба на стока не се изискват никакви специални познания и назначаването на в.л. е освен за незаконно обогатяване послужва  и за размиване на отговорността на съдиите.

17.    Съдът поставя на в.л. правни въпроси, а те отговарят и взимат пари въпреки че нямат никакви правни познания. Достатъчно е да се спомене, че в почти всички експертизи Общите условия на Т.С. са категоризирани от в.л. като нормативен акт. Разбира се, в.л. нямат и понятие кои са нормативните документи, уреждащи взаимоотношенията между търговец и потребител при централно топлоснабдяване – стандарти, национални закони, Директиви, Регламенти, преюдициални Решения на СЕС, решения на ВАС и т.н.

18.    На вещите лице се позволява в „експертизите” си да измислят факти. Например че са видели фактури, дебитни и кредитни известия, каквито Т.С. отказва да издава на гражданите въпреки строгия ЗДДС. От друга страна тези от в.л., които са компетентни в съответната област,  затаяват от съда редица обстоятелства в полза на ответниците.

19.    Съдът допуска в.л. да излизат извън задачите на „експертизата” само и само да натъкмят посочените от ищеца суми в ИМ. Станало е практика в.л. да обявяват ответниците за длъжници без да са наясно за наличие на облигационни отношения.

20.    Най-лесни за съда и в.л. са делата, в които ответниците не са надлежно уведомени и не знаят за водения срещу тях процес. Обикновено това става в заповедното производство, особено когато хората по най-различни причини не живеят в процесния имот. Понякога неуведомяването е  по вина на призовкарите. Когато не се извърши уведомяване за о.с.з и естествено набедените длъжници отсъстват от съдебна зала, съдът някак пропуска да назначи особен представител по чл.47 и чл.48 ГПК.

21.    Порочна практика е съдът да издава инкорпорирани един в друг съдебни документи, в ярък контраст с изискванията на ГПК. Най-често разпореждане се вмъква в заповед за изпълнение или в съобщение, или се написва нечетливо върху текст от документ от делото. Общото е, че  съдържанието на всички такива неподписани от съдия „разпореждания” не отговаря на изискванията на чл.254, ал.2 ГПК.  Най-вече отсъстват мотиви и текст дали и как може да се обжалва разпореждането.

22.    От подобни пороци страдат и опредления на съда. Някои състави за да си улеснят „работата” копират определенията от предишни универсални такива, в които липсват дори страните по делото.

23.    В някои случаи състави си позволяват да поправят грешки в ИМ на ищеца без негово волеизявление.

24.    Практика е съдът да насрочва по три о.с.з. по дела на Т.С. в рамките на 30 минути. Уникални рекорди са заснети на информационните табла пред съдебни зали – 6 дела за 30 минути в СГС и 7 дела за 30 минути в СРС. Хората се осъждат на конвейр без понякога да имат време да кажат цялото си име.  Впрочем гражданите не биват съдени, а рекетирани, тъй като неспазвайки материалния и процесуалния закон съдебните състави действат не като съд, а като частни лица. 

25.    Нито един състав в СРС, СГС, Софийски апелативен съд (САС) и Върховен касационен съд (ВКС) не желае да изследва иначе елементарния въпрос за наличие на правен интерес на ищеца, респективно за наличие на писмен договор за продажба на ТЕ и/или на сертификат за държавна помощ от ЕК съгласно изискванията на Регламент 1/2003 за конкуренцията и на главата за правилата относно Конкуренцията от ДФЕС. Съдиите от споменатите съдилища нямат понятие какво е потребител и какви са неговите минимални права в страните-членки на ЕС, провъзгласени в Регламент 2006/2004. Прилагането на ПЕС е табу в делата на Т.С. срещу набедените длъжници.

26.    Съхраняването, обработването и разпространяването  на лични данни на отвениците от страна на Т.С в нарушение на Регламент 45/2001 г. и новия Регламент 2016/679 също се неглижира от съда.

27.    За целите на нищожните си решения огоромното мнозинство съдии в мотивите към решениата си измислят факти и обстоятелства : налице е сключен договор, издадени са фактури, дебитни и кредитни известия, начислени са реални количества ТЕ, остойностени са по действащите цени на ТЕ и т.н. Всъщност Т.С. ползва пределните цени на ТЕ, определени от КЕВР, без да си прави труда да уведомява гражданите, още по-малко да ги договаря, От друга страна и децата знаят, че теоретично е невъзможно само с един общ топломер в Абонатната станция да се определят реални количества ТЕ за всеки имот.

28.  Съдът продължава да назначава фиктивни съдебно-технически експертизи въпреки че в областта на търговските взаимоотношения десетки текстове от изцяло компрометираната Наредба за топлоснабдяването са отменени от Върховния административен съд (ВАС). И преди отмяната беше известно, че 13-те страници на Методиката към Наредбата запълнени с неадекватни и напълно погрешни формули дават произволни резултати, в дисонанс с изискванията за определяне на реални количества ТЕ. За доказване на непригодността на формулите от Методиката са достатъчни познания от средното образование.  Погрешността на формулите и отмяната на редица текстове от Наредбата за топлоснабдяването, свързани с изчисляването на произволните количества ТЕ, обаче не пречи на съда да продължава да назначава и кредитира фиктивни експертизи.

29.  Отделен е въпросът, че ВАС позволи на Министерството на енергетиката да променя текстове от Наредбата за топлоснабдяването 16-334 по време на тяхното оспорване в съда, без съгласието на оспорващите и в рядко срещано брутално нарушение на чл.156 от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

30.  Съдът кредитира изтеклите договори между етажните собствености и ФДР, които са прекратени не по-късно от 2007 г. Кредитират се лъжите на в.л. в т.нар.експертизи, кредитират се небивалиците на ищеца в неговите недопустими и нередовни искови молби.

31.  Съдът уважава възнаграждения за юрисконсултите на ищеца, без представени документи, а и техните възнаграждения са включени в пределната цена на ТЕ. В същото време на ответниците не им се присъждат разноски ако нямат адвокат, независимо че отговорите на исковите молби многократно превъзхождат съответните искови молби от фактическа и правна гледна точка.

32.   От ответника се крият (няма ги в кориците на делото) процесуални действия, извършени от съда спрямо Т.С - съобщения, разписки ....

33.   Много често първоинстанционният съд издава изпълнителен лист върху Заповед по чл.410 ГПК с невярно съдържание. Това се случва когато съдът е установил, че посочените в заповедта суми не се уважават изцяло, т.е. вече издадената заповед трябва да се обезсили. Проблем на ищеца е, че е избрал пътя на безспорното вземане. За да угоди на ищеца, съдът крие, а може би не издава разпореждането по чл.406 ГПК.

34.   Незаконните частни съдебни изпълнители въпреки разпоредбата на чл.428 във вр. чл.404 ГПК  не връчват с поканата за доброволно изпълнение  подлежащия за изпълнение акт – Заповедта по чл.410 ГПК. Това особено важи когато във фиктивното исковото производство  се е установило различие между сумите от Заповедта  по чл.410 ГПК и  диспозитива на Решението, което прави Заповедта по чл.410 ГПК документ с невярно съдържание.

35.   ВКС в нарушение на чл.124 от Конституцията на РБ не осъществява и минимален надзор за точното прилагане на законите от съдилищата, а и отказва да разглежда неоценяеми искове, касаещи нищожността на постановени от предходни инстанции решения.

36.   Уникално е, че по двустранна търговска сделка между частноправни субекти, каквато е продажбата на ТЕ, ВКС периодично постановява некомпетентни и обтекаеми тълкувателни решения, с което подхранва корупционната среда вместо да разпореди спазване на ПЕС. Минималните изискванията за сделка между търговец на централно отопление и потребител-физическо лице са детайлно разписани в Директива 2011/83/ЕС.

 

    В материала неизчерпателно и лаконично са описани само основните нарушения, извършвани перманентно от СРС, СГС, САС и ВКС. Не са засегнати например случаите, в които определени съдии отказват да изпълнят задъжението си по чл.205 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) при наличие на данни за извършено престъпление от вещи лица и от лица обвързани с ищеца (най-вече предоставяне на фалшифицирани документи). Не е  засегнат и въпросът с грубото потъпкване на етичния кодекс от някои от съдиите. Не са описани и случаите когато съдиите отказват да изпълнят императивни норми на ГПК (напр. по чл.129, чл.176, чл.183 ГПК), понеже искането е в ущърб на Т.С.

 

    Драстични са случаите на прикриване от съдии на данъчни престъпления на Т.С.  свързани с недеклариране на издадените фактури  и кредитни известия в Националната агенция за приходите (НАП). Задължение на всеки регистриран по ДДС търговец е ежемесечно да подава в НАП файл на електронен носител с всички издадени от търговеца фактури и известия. Т.С. от близо две десетилетия подава всички тези документи на един ред въпреки изричното изискване на Закона за ДДС и правилника за приложението му всяка фактура и всяко известие да са на отделен ред. Разбира се, няма как да се установи каква сума Т.С. по свое усмотрение е декларирала на единствения ред. На съдиите им се предоставят безспорни доказателства, произтичащи от НАП и прокуратурата под формата на сигнал по чл.205, ал.1 НПК, който сигнал съдиите укриват независимо от задължението си по чл.205, ал.2 НПК

 

  От изложението може съвсем неподредствено да се направи изводът, че мнозинството от съдиите не само не познават ПЕС въпреки немалкото усвоени средства за тяхното обучение по европейски проекти, но и когато бъдат сезирани от ответниците не желаят да го прилагат. Не може обаче да се обясни с некомпетентност тоталното игнориране на материалния закон и бруталното потъкване на процесуалните правила  Явно се касае за корупционна практика на организирана група от хора, занимаваща се в областта на централното топлоснабдяване с принуда, грабеж, присвоявания, измама, изнудване, престъпление по служба, документни престъпления и др. Съдиите едва ли са от подбудителите, но с деянията си в симулативен съдебен процес играят основна роля  чрез нарушаване на правата на гражданите и увреждане на личността  да бъде незаконно отнета собственост в особено големи размери на  милиони граждани на Европейския съюз.

 

Всичко написано може да бъде подкрепено и установено с голям брой публични и частни документи, налични в СРС, СГС и други съдилища, както  и в групите за борба с беззаконията на Т.С. !

 

 

София, 06.09.2020 г.                   Координатори на фейсбук групата

                                                      „Топлофикация-заблуди и решение”

 

                               Стоян Славейков Гозданов .....................................

 

                     инж.Благомир Георгиев Авджиев .....................................
Гласувай:
4
01. nedovolen - Нямам отошение към топлофикация, ...
31.12.2020 14:47
Нямам отошение към топлофикация, но съм съпричастен с потърпевшите. Живеейки в дълбоката провинция, Системата ме клати по същия начин. Да яде, да се "загуцне", до новата година.
А на вас щастливо изпращане на тази и още по-щастливо посрещане и изкарване на новата!
:)))
цитирай
2. zaw12929 - УВАЖАЕМИ АВТОРИ НА ПЕТИЦИЯТА...
01.01 21:29
УВАЖАЕМИ АВТОРИ НА ПЕТИЦИЯТА
Известно е, че от 2012 г от България към ЕС са пратени МНОГО ПЕТИЦИИ резултатът е нулев: идват тук от ЕК изслушват и нищо. В края на 2019 се нанесоха промени в ГПК- по ултиматума на ЕК- за санкции, ако не се прилага от съда по заповедните дела проверка на неравноправните клаузи. Резултат нула! продължава нарушаване закони по заповедните дела Българският съд- не- спазва закона- сладка е корупцията. Топлофикациите в страната( НЕ САМО СОФИЙСКАТА!) ограбват потребителите си, нарушавайки описаните от вас закони в петицията. Има много случаи, когато в заявлениятаси освен описаните от вас пороци- неприлагане документ за основание на вземането, заявителите монополисти подменят адреса на потребителя, а съдът има норма- залепяне съобщенията на входните врати и ако това е чужда врата- потребителя остава неуведомен, фактически и „лично уведомен по закон“- услужливо приет от НС и уж коригиран, но не се прилага. и с тази формална процедура потребителят е „лично уведомен“ издава се изпълнителен лист и после вече няма отмяна. Имам такива 19 случая. Не ЕК, а държавата трябва да наложи закина.
Има държавата орган, които контролира Топлофикациите- КЕВР, която съгласно ЗЕ (закона за енергетиката)
Дава лицензите на ТОПЛОФИКАЦИИТЕ , като утвърждава ОУ ( общите условия за отношенията Доставчик- Потребител, като допуска ( самата тя им ги спуска за ужас!) в тези документи неравноправните клаузи. Има държавата двоен аршин: за пред ЕК е хармонизирали законите си- За прилагане Директива 93/13/ЕИО премахване неравноправни клаузи от договорите е създаден Раздел VI на ЗЗП( Закона за защита на потребителите) който задължава КЕВР да не допуска неравноправните клаузи в документите на Топлофикациите ,като преди утвърди Лицензите им трябва да ги провери за неравноправни клаузи и да бъдат махнати. Напротив КЕВР им спуска текстовете на ОУ , а те ги оформят като протоколи на своите Управителни съвети- еднотипни за Топлофикациите .. КЗП (Комисията за защита на потребителите) 4 години дело за да свали неравнопавна клауза- Има съдебно решение, но клаузата си стои. Затова българските съдиите не се съобразяват с исканията на потребителите- така им е наредено!
В европейските съдилища в Люксевбург и Страсбург има български магистрати. И около тях има Български мисии- които имат задача: да омаловажават, потулват сигналите от България, които показват погазени закони. До съдилищата в Люксевбург и Страсбург голяма част от сигналите не стигат. Биват потулени. но до молителите стигат обратно жестоки санкции от органи за държавата за репресии, даже Топложикациите се използват!
Предлагам: ЗАЕДНО вие и другите пращали петиции за обръщение към президента на РБ да свика министри, политици за разглеждане тези нарушения, като работа на административните органи, допускащи до съд Топлофикациите с нередовни заявления – (не са оклемпектовани; нарушено обслужване потребителите - нямат договори, или такива и ОУ с неравноправни клаузи ограбват потребителите Обмисляне ПРЕДЛОЖЕНИЕТО! ПЪРВО Държава, да си свършат работата ОТ СЪВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ – ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ наи грандиозната корупция.
цитирай
3. zaw12929 - АКО НИЕ НЕ ВЯРВАМЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ...
02.01 15:58
АКО НИЕ НЕ ВЯРВАМЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИ , НА ПРЕЗИДЕНТА, НА ХОРАТА ДА ДАВАТ ОТПОР НА КОРУПЦИЯТА- ЗАЩО ВЪНШНИ , МАКАР ОТ ЕС ДА ГО НАПРАВИ И ПО КОЙ РЕГЛАМЕНТ ЩЕ СЕ НАМЕСИ ЕК В БЪЛГАРИЯ
ТРЯБВА ТУК У НАС В БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ПОСТАВИ И РЕШИ ПРОБЛЕМА НАД ГЛАВЕН ПРОКУРОР
цитирай
4. bosia - единствен начин
02.01 16:02
Единственият начин да спрем тежката корупция в Топлофикация-София е да спрем да площаме докато не се подпишат индивидуални договори с всички потребители!
Моментът е много удобен!
цитирай
5. zaw12929 - Единственият начин да спрем теж...
04.01 10:11
bosia написа:
Единственият начин да спрем тежката корупция в Топлофикация-София е да спрем да площаме докато не се подпишат индивидуални договори с всички потребители!
Моментът е много удобен!


ТОВА Е РЕШЕНИЕ, НО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НЯМА ДА ГО НАПРАВЯТ- 80% ОТ ТЯХ НЕ СА В ИНТЕРНЕТ, НЯМА ДА ПРОЧЕТАТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ВИ.

ВЕЧЕ ИМА ЕДИН ДОКУМЕНТ ОТ ЕК ОТ 5 ОКТОМВРИ- БЪЛГАРИЯ ДА СИ РЕШАВА ПРОБЛЕМИТЕ В БЪЛГАРИЯ. ОТ 2012 Г ДОСЕГА 5 ПЕТИЦИИ НЕ ПРОМЕНИХА НИЩО!ИМАМ ПРАВНО, ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОПИТ - НО ВИЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ НЕ ВЯРВАТЕ ЧЕ НА МЕН ЛИ. АЗ СЪЩО БЯХ В ГЛАДНА СТАЧКА 21 ДНИ- ОТЧЕТАХ ГО КАТО ГЛУПСТ...ЗА МЕН ДА СИ САМОНАДЕЯН, ДА ЗАСТРАШАВАШ ЖИВОТА СИ
И ВИЕ ГО ПРАВИТЕ- МНОГО УСИЛИЯ БЕЗ РЕЗУЛТАТ
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bosia
Категория: Други
Прочетен: 9391467
Постинги: 3675
Коментари: 9705
Гласове: 6666
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930