Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.07.2019 15:34 - НАРУШЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ЕС-ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Автор: bosia Категория: Политика   
Прочетен: 336 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 25.07.2019 15:34

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Жалба срещу ЕК продължение
от: Raina Mihailova (reny2003@abv.bg)   дата: 22.07.2019 15:50
до: kolev_bosia@abv.bg
   
   REF:  нарушаване на  общият подход за управление на кореспонденцията и жалбите   от страна  Европейската комисия 

 

                            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕМИЛИ О‘РАЙЛИ,


                        С настоящата жалба се свързваме с Вас, за да Ви   помолим  да направите   собствено разследване  на обстоятелствата и  причините,  поради  които  Европейската комисия  отказва  да   спазва  Кодекса за добро административно поведение , когато  ние я сезираме  със жалби за осъществени  нарушения на  правото на Съюза и на  ценностите  заложени в  чл.2 от ДФЕС  .  Договорът за ЕС е международен договор, сключен между държави, и същевременно е учредителен акт на международна организация (Европейския съюз) , който се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава. В България ситуацията и представените доказателства доказават , че тези ценности са тотално нарушени. Всички  предоставени данни сочат за корупция, данъчни, имотни, документни и финансови измами, в това число укриване на доходи,  злоупотреба с власт, търговия с влияние, лобизъм осъществени от  изпълнителната , законодателната и съдебната  власт.  Тези масови проблеми, засягат ежедневно живота на стотици хиляди българи, граждани на Европейския съюз. Затова сме сезирали  със жалби и сигнали (приложени) и Европейската комисия.Прилагаме  жалбите и част от  писмата ,  представляващи фиктивни отговори, но до настоящия момент не ни е изпратена конкретна  информация дали са предприети мерки от ЕК и дали ще бъдат предприети такива. Затова смятаме, че  изпратените отговори  са  чисто симулативна процедура, която  противоречи  на общия подход  за управление  на кореспонденцията  и жалбите от страна на ЕК  и  ни лишава от правото на добра адмистрация на чл.41 от Хартата на основните права на ЕС .
Накратко  бихме искали отговори на въпросите :
1 Защо  ЕК  не е регистрирала нашата жалба и допълненията към нея  до  комисар  Вера Йорова и до  зам. президента Франс Тимерсман   , касаещи нарушения на чл. 2 от ДФЕС  изпратени в периода 31.03.2019 – 09.04.2019 г. Защо не получихме  регистрационни номера  ( CHAP).

2 Защо  ЕК не е регистрирала  нашите  жалби  от 11.04.2017 описващи  детайлно  прилаганите неправомерни   процесуални правила  от българските  съдии  , с които нарушават   чл.47 от Хартата на  основните права на ЕС по дела попадащи в обхвата  на правото на Съюза. Прилагаме жалбите, защото нямаме все още  отговор по тях.

3  Защо ЕК  не е регистрирала нашата жалба и допълненията  до  зам. президента Франс Тимерсман   , касаещи нарушения правата на  хората с увреждания . Прилагаме  сигналите.

4  Моля да направите собствено разследване  и да  ни изпратите подробен  отговор  какви   санкциониращи мерки е използвала от 2008 досега  ЕК  във връзка с механизма за сътрудничество и проверка  спрямо  България  в областта на съдебната реформа ,борбата с корупцията и организираната престъпност, защото  липсва ефективно прилагане на правото на ЕС.

5 Защо  има  фрапиращо разминаване на констатациите за ситуацията  на съдебната система   в България в годишния доклад на ЕК и   този на  Държавния департамент.

https://frognews.bg/obshtestvo/aktualno/darjavniiat-departament-sasht-balgariia-koruptsiia-zavisima-sadebna-sistema-nesvobodni-medii.html

Доклад  на Държавния департамент  :„Корупцията, неефективната система и липсата на отчетност продължават да бъдат основни проблеми. Общественото доверие в съдебната система остава ниско. Като причина за това е разпространеното мнение, че магистратите се поддават на политически натиск и подкупи, се отбелязва в документа.
"Конституцията и законът предвиждат независима съдебна система, но корупцията, неефективността и липсата на отчетност продължават да бъдат всеобхватни проблеми. Общественото доверие в съдебната система остава ниско поради схващането, че магистратите са податливи на политически натиск и не прилагат еднакво за всички закона.  Според правозащитните организации законът има ниски стандарти за справедлив съдебен процес, създавайки възможности за нарушаване на процесуалните права на адвокатите и ответниците. "Въпреки че законът предвижда наказателни санкции за корупция на служителите, правителството не е приложило ефективно закона и служители във всички клонове на публичния сектор са били ангажирани с корупционни практики, без това да е довело до санкции и прилагане на закона. Корупционните практики включват подкуп, конфликт на интереси, сложни схеми за злоупотреби, нарушения при обществените поръчки и влияние върху търговията."

 

 Докато в  доклада си за сътрудничество и проверка на механизма, Европейската комисия отбеляза  положителен напредък  в съдебната система на България . Защо ? Как  ЕК изготвя докладите се ?

Бихме искали  отговор  на въпроса  .Колко   сигнали  от българи е получила  ЕК  за  предполагаеми корупционните практики включващи подкуп, конфликт на интереси, сложни схеми за злоупотреби в съдебната система  от  2007г досега .  година по година . От коя година сигналите  са се увеличи ? Защо  ЕК отказва да регистрира нашите сигнали   от 2017  за нарушаване  правота на Съюза  и 2018 г за нарушаване  разпоредбите на  Конвенцията на ООН за защита правата на хората с увреждания  съгласно нейната политика Complaints Handling (CHAP)

Липсата на отговор от страна на Европейската комисия и начинът, по който Комисията е разгледала различни проблеми в България

 

 

Уважаема г-жо Михайлова,

 

На 12 май 2019 г. подадохте жалба до Европейския омбудсман срещу Европейската комисия. Вашата жалба се отнася до пет въпроса:

 

1. Липсата на отговор от страна на Комисията на Вашата първоначална жалба от 11 април 2017 г. относно съдебните такси за делата относно ангажиране на отговорността на държавата за нарушение на правото на ЕС.

2. Вашето неудовлетворение от отговора на Комисията относно задействане срещу България на механизма за върховенство на закона съгласно член 7 от Договора за Европейския съюз.

3. Начинът по който, Комисията е третирала Вашите сигнали и пропускът да ги регистрира в специалния регистър CHAP.

4. Вие искате Европейския омбудсман да разследва въпроса какви санкции е предприела Комисията срещу България в рамките на механизма за сътрудничество и проверка (МСП).

5. Вие искате Европейския омбудсман да разследва несъответствията между последния доклад на Комисията, изготвен в рамките на МСП и доклада на Държавния департамент на САЩ относно българската съдебна система.

 

Омбудсманът ме помоли да разгледам Вашата жалба и да отговоря от нейно име.

По Въпрос 1относно невъзможността на Комисията да отговори на въпросите, свързани със съдебните такси за дела за държавна отговорност

Поисках Комисията да Ви отговори по въпроса за съдебните такси по делата относно ангажиране на отговорността на държавата и да ни информира, че е предоставила отговор.

По Въпрос 2 относно върховенството на закона

 

Комисията счита, че МСП е подходящ механизъм за наблюдение на ситуацията в България. Предоставената информация и доказателства не сочат, че Комисията е допуснала грешка взимайки това решение. Отчитам, че Комисията Ви е информирала относно препоръките в последния доклад и за продължаващото наблюдение на България за постигане на напредък в това отношение.

 

По Въпрос 3 относно регистрацията на Ваши сигнали до Комисията

 

Европейската комисия правилно е счела, че няма правомощия да се намеси по повдигнатите въпроси.

 

В отговорите[1] си Комисията ви информира за причините, поради които не може да Ви помогне. Тя се позовава на обхвата на нейните правомощия, които са ограничени от Договорите на ЕС. Комисията подробно обясни ролята си в областта на правата на хората с увреждания, антикорупцията и гарантирането на добро управление и използване на средствата от ЕС. Комисията няма общи правомощия за намеса в държавите членки по въпроси, свързани с основните права. Тъй като повдигнатите въпроси, не се отнасят до прилагането на конкретни разпоредби на правото на ЕС, Комисията правилно е счела, че не е упълномощена да се намесва. Отчитам, че Комисията също така Ви информира за органи, които може да са в по-добра позиция да разгледат повдигнатите въпроси[2].

 

Въз основа на своята оценка по същество, Комисията е действала в съответствие с процедурните правила, установени в Съобщение на Комисията „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане”[3] и не е регистрирала различните сигнали като жалби за нарушение на правото на ЕС.

 

Предвид гореизложеното, Омбудсманът счита, че информацията, предоставена в жалбата относно въпроси 2 и 3, не дава основание да се заключи, че Европейската комисия е допуснала лошо управление.

 

По Въпроси 4 относно санкциите срещу България и 5 относно констатациите на Комисията в последния си доклад в рамките на МСП

 

Омбудсманът трябва да спазва определени правила за разглеждане на жалби[4]. Едно от тези правила[5] е, че жалбоподателят трябва първо да се е обърнал към въпросния орган на ЕС с оглед на решаване на проблема, преди да подаде жалба до омбудсмана. По този начин въпросният орган на ЕС ще има възможност да разгледа проблема на ранен етап и без да е необходимо да се прибягва до омбудсмана. От  предоставената информация, изглежда, че не сте повдигнали въпроси 4 и 5 към Комисията. За съжаление, това означава, че омбудсманът не може да разгледа тези две точки от жалбата.

 

        REF:  Направеното  разследва по отношение нарушаване на  общият подход за управление на кореспонденцията и жалбите   от страна  Европейската комисия  е непълно .

                            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕМИЛИ О‘РАЙЛИ,

       Бих искала да благодаря за  писмото . И да наистина не съм доволна от  направеното разследване ,  и поради тъй като не отговаря в достатъчна степен на  исканото разследване от институцията .   Затова с това писмо бих искала да инициирам втора жалба до  Европейския омбудсман.

И така  започвам поетапно  да излагам моите възражения по всеки от посочените въпроси които  е била извършена проверката : 

1. Липсата на отговор от страна на Комисията на Вашата първоначална жалба от 11 април 2017 г. относно съдебните такси за делата относно ангажиране на отговорността на държавата за нарушение на правото на ЕС.

Първо по тази жалба  Комисията не  ми е  предоставила регистрационен номер  и второ  жалбата  не  касае  отговор  на съдебните такси ца дела относно ангажирлане на отговорността на  държавата  за нарушения на  правото на ЕС.  Жалбата касае  прилагането на  процедурни  правила  от  българските  съдии  с цел да пречат Държавата да не носи никаква отговорност за нарушенията на правото на Съюза. , т.е. пълно нарушение на принципите на правовата държава и на общите принципи, изложени в член 2 от ДФЕС, и в член 340 от ДФЕС, за вреди, произтичащи от нарушения на правото на Съюза. Цитирам и части от жалбата  , за да е ясно .

„ ...прилагат всякакви други процесуални разпоредби взети от Административно процесуалния кодекс (АПК), от  Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК) и тълкувателни постановления и целенасочено  заобиколят ангажирането на извъндоговорната отговорност на държавата  установена с постоянната практика на Съда на ЕС , с които  лишават частноправните субекти от правото им на защита за ефективен достъп до съд в разумен срок. /В Решение  от 30.07.2009 г. на ЕКПЧ по дело  Svetlana Orlova  срещу Русия,   жалба №4487/04. Европейският съд по правата на човека  е изтъкнал , че когато едно дело  на няколко пъти е било възобновявано  или препращано  от един съд на друг/ така наречената  йо-йо практика/ е  сериозно утежняващо обстоятелство, което ако бъде констатирано, може да доведе до нарушение дори общата продължителност на производството да не изглежда  прекомерна./ Точно тази йо-йо практика прилагат  националните съдии , за да заобико лят  прилагането на правото на ЕС  и да забавят с години  ангажирането на извъндоговорната отговорност на държавата за нарушения на правото на ЕС”

Нещо повече  съдиите от българските национални съдилища си позволиха да  приложат дори  произволни и несъществуващи процесуални правила от българското законодателство по нашите дела, свързани с обезщетение за вреди, произтичащи от нарушение на правото на Съюза.

Така че ако беше регистрирана  от Комисията  с  издаден CHAP  ние щяхме да им изпратим  съответните доказателствени документи .

Нещо повече  Комисията продължава да не   ми предоставя регистрационни номера  на изпратените жалба . Последно  изпратих жалба   касаеща решения на ЦИК  по изминалите  европейски избори  и как Върховният  административен съд наруши  всички процесуални правила, за да  покрие  закононарушенията  посредством които са били избрани  бълрските евродепутати.  В  тази връзка  прилагам  жалбата до ЕК,  заявлението до Съда на ЕС, жалбата до  Върховния касационен съд

В обощение на  първия въпрос :                                                                   

1Отказ на  Комисията да предостави по  нашите  жалби регистрационни номера  въпреки  че последните  , касаят  прилагане на  произволни и несъществуващи процесуални правила от българското законодателство по нашите дела, свързани с обезщетение за вреди, произтичащи от нарушение на правото на Съюза.

 

2 Отказ на  Комисията  да изпълни  задължението  за мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз в България съгласно :

Article 17 TEU ‘[the Commission] shall ensure the application of the Treaties and of the measures adopted by the institutions pursuant to them. It shall oversee the application of Union law […]’.

Article 291(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Делата и тяхното третиране от българските съдии са  описани в приложенията

 

3  Изопачане  предмета  на оплакване  визирани в нашите жалби  от  11.04.2017 .

По Въпрос 2 относно върховенството на закона  и  нашето  неудовлетворение от отговора на Комисията относно задействане срещу България на механизма за върховенство на закона съгласно член 7 от Договора за Европейския съюз.

Комисията  не упражнява  ефективен контрол  по отношение  реформите в  съдебната система на България ,  така както е подходила  спрямо Полша, Унгария  и  др. 

Докладите  на ЕК по МСП не са достатъчен мотив , който да се изтъква като основание да Комисията да  не задейства  процедурата по  чл. 7 на ДЕС и  доста спорно , че МСП  може да  подходящ  за наблюдение на ситуацията в България поради следните обстоятелства:

1  Липсва ясна методология на партньорството – регламентирана публична процедура, по която констатациите от наблюдението и оценката на развитието/напредъка да се превърнат в политически натиск, реално взаимодействие и/или ефективна помощ за страните реципиентки. 2  Политическият потенциал на МСП, в настоящия му вариант, се обезсилва в значителна степен по формално процедурни причини.

МСП е бил продукт на готовността на ЕК да предлага иновативни, политически  експерименнтални решения, когато политиките за разширяване на ЕС се натъкнат на непредвидени, но съществени проблеми. Проблемът на този инструмент (МСП) за следприсъединителна условност на ЕС е само в това, че той по никакъв начин не променя завареното положение, в България  т.е. не променя ситуацията в Българи. Доказателство за  порочността на българската съдебна система са  заведените от нас искове  свързани с обезщетение за вреди, произтичащи от нарушение на правото на Съюза и тяхното  препрястване и елиминиране.  Друго доказателство  са  множеството данни от  последните   месеци за  тотално опорочен демократичен процес в България от управляващите  и неспазването от тяхна страна на законите. Прилагам статии:

https://frognews.bg/euroizbori2019/elena-ioncheva-boiko-borisov-vodeshta-figura-apartamentgeit.html?

http://www.boec-bg.com/archives/2029?fbclid=IwAR1ig0332tEz4c6QYo-tFOLFrtKrzdGenJCzLcPlskIawRcvxpVDcfTdufU

https://fakti.bg/razsledvania/382218-v-imota-na-borisov-v-banka-poniknala-nedeklarirana-kashta

                                                                                                       

https://bivol.bg/cacarov-vila.html?fbclid=IwAR0QIZbo_XOPTWS4kzdq11YrkOL86VzXnZC-cmYLV99s7jES-AJgpPMo1Oo

https://duma.bg/elena-yoncheva-poiska-tsatsarov-da-proveri-kashtata-v-barselona-n192048?

https://bivol.bg/en/wiener-zeitung-land-in-oligarchs-hand.html

https://bivol.bg/le-monde-appartmentgate.html?fbclid=IwAR2WGl18My7n8F-AV6Y0Ms27jHd-aln7ckvRpLjPhX2cgGlbj39IQVX5i0E

https://bivol.bg/wienerzeitung-interview-yordanov.html?fbclid=IwAR1peMlfuwsry3szgVPVEUSzygGuG8k41xH57oZ2Lpg1fXZNe7uib-P0Lxc

https://bivol.bg/antoan-porozhanov-audit-dfz.html?fbclid=IwAR19evJSERjo81AyOwRQrLo9CpRQhFqx29ujpX6wDl5NKjPegqMijDt1L-c

https://news.bg/crime/zabravete-za-nakazatelna-otgovornost-za-krazhbite-okolo-kashtite-za-gosti.html?utm_source=Push

https://bivol.bg/en/flight-data-controversial-bulgarian-mp-spends-workdays-in-dubai.html?fbclid=IwAR0dwS1XSVA_bzgmXsezrxg5WATAtNGJDSkZ4vKr-vt3CCvPQWXkhloBUiU

 

Договорът за ЕС е международен договор, сключен между държави, и същевременно е учредителен акт на международна организация (Европейския съюз) , който се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава. В България ситуацията и представените доказателства доказават , че тези ценности са тотално нарушени. Всички  предоставени данни сочат за корупция, данъчни, имотни, документни и финансови измами, в това число укриване на доходи,  злоупотреба с власт, търговия с влияние, лобизъм осъществени от  изпълнителната , законодателната и съдебната  власт. Срещу българската държава посредством нейната еманация  Българска народна  банка  е заведено дело  в съд на САЩ  с предмет пране на пари на основание на    закона RICO - Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act  is a U.S. federal statute which provides criminal penalties and civil action for any act performed as a part of an ongoing criminal organization. Ако американският съд постанови осъдителна присъда по делото, което е доста вероятно  основавайки се на доклада на държавния департамент на САЩ, а  европейските институции  игнорират  нашия сигнал означава , че не защитават  интересите на европейските граждани .

В допълнение  на  представените линкове прилагаме  Доклад на  държавния департамент на САЩ за ситуацията в България от 01.03.2019г.,  съдебни книжа  от заведеното дело срещу Българска народна банка по закона РИКО.

 

https://bivol.bg/en/complaint-filed-in-usa-against-bulgarian-lawmaker-2-bankers-for-theft-of-usd-millions-from-failed-bank.html

https://www.rferl.org/a/deputy-chief-of-bulgaria-s-ruling-party-faces-probe-in-real-estate-scandal/29834686.html

https://www.rferl.org/a/deputy-chief-of-bulgaria-s-ruling-party-resigning-from-parliament-amid-real-estate-scandal/29845955.html

https://bivol.bg/en/bulgarian-ruling-party-top-functionaries-acquire-posh-but-cheap-apartments-in-sofia.html

https://bivol.bg/en/bulgarias-anti-corruption-boss-fails-to-declare-thousands-for-purchased-properties.html

https://bivol.bg/en/unicredit-grants-big-loan-to-construction-company-ex-ceo-acquires-cheap-upscale-apartment.html

https://bivol.bg/en/bulgarian-court-defends-another-raider-scam-snubs-ec.html                                   

https://bivol.bg/apartamentgate-sarafov.html?fbclid=IwAR0fm_ECpiOSOu5Py0sitU3qUjZx2BOZz0rF8NSKagjVsMRu8QSZsYG5gv0

https://bivol.bg/en/apartmentgate-spreads-to-bulgarian-judiciary.html?fbclid=IwAR3TTZxDThyMH2mAwEJ899dmz78ie_vlhdbHDWIUNWaKvrXXCQwtl98XFBc

https://frognews.bg/novini/naglost-zabrana-spirane-jilishteto-shefa-kpkonpi-ogromna-nedeklarirana-terasa.html?fbclid=IwAR1RekVXOXNczZZRZpcx6RrzzJ6ogMOdJHTumgqnMvIU71OdllYzPJht2A0

https://bivol.bg/en/bulgarian-ruling-party-officials-build-home-on-farmland.html?fbclid=IwAR0dmjRtcp0KfJTxTZ09ZpTAlWeN-GmF4CIqk12j9YM-07WrhX5GmyQIrBM

 

От докладите на ЕК  „ лъха” неустановеност на обхвата и на функционалните, институционални и политически връзки между структурите в наблюдаваните сектори (и връзки между особените субекти вътре в тях), а същевременно изключване от обхвата на МСП ключови области, връзки и взаимодействия, които опосредяват осъществяването на върховенство на правото.

Бриколажен характер на наблюденията в докладите по МСП – в твърде много случаи не просто отделните параграфи, но и отделните изречения са смес от факти, емоционално-нравствени оценки, нормативни положения и оптимистични очаквания за бъдещо състояние на нещата

 

 И не на последно  място европейска легитимация на правителствени политики за имитация на реформи чрез изпълнение на мерки, които не отвеждат към резултат , но пък  създадават условия за взаимно изгодни  договорки  . Последните  обстоятелва   по избора на  Президент на Европейската комисия ни  дават  обосновани  предположения да го твърдим . Причината е ясна  и документира от самия министър- председател на България . Освен това описана от жулналиста Владо Беряну: 

„ Вчера нашия премиер Борисов създаде международен скандал от простотия. Той покани кандидатът за шеф на Еврокомисията, Тимерманс, в българското представителство на преговорите и записа и излъчи "на живо" разговорите във "Фейсбук" /само джипката липсва/. Борисов се обръщаше свойски на "ти" към холандеца, което холандеца не разбра, понеже разговорът минаваше през преводач. Днес всички международни новинарски агенции коментират случая. В Румъния действията на Борисов са топ новина. Важното е да влезеш в новините....

Borisov negociază cu Timmermans pentru preşedinţia CE şi, spre nemulţumirea acestuia, transmite discuţia live pe Facebook.

                                                                                                                                                                                                                                                                       
А в статия  на Политико:

https://www.politico.eu/article/frans-timmermans-boyko-borissov-and-the-art-of-the-backroom-chat-european-council-meeting-commission-president-top-jobs/?

Borissov then presented a list of "what is important for us" — including plans for an international gas hub in Bulgaria, Sofia"s desire to join the EU"s borderless Schengen zone, and an EU program that monitors Bulgarian anti-corruption efforts (which the Bulgarian government wants Brussels to end).    

Timmermans responded: "Yes, I agree. I think we have always worked together very well. I’ve always been straightforward and honest with you and I have always expressed my admiration for what you are doing in the fight against organized crime in your country. We have had many frank discussions. That’s the basis upon which I value our friendship."

Поради това се  игнорират  сигналите на  гражданите и  неправителствените организации  като  ПРавосъдие за всеки, Боец и други.  Освен това ни дава обосновано  да се съмняваме че   членовете на ЕК да  създали   тесни отношения с нарушителите  на принципите заложени  в  чл.2 от ДФЕС, каквото се явява българското правителство контролиращо/ поставящо в зависимос  съдебната  система  В тази връзка  моля да изискате  от Европейската комисия  нашите жалби . Също така моля да изискате същите жалби от кабинета на г-н Тимерманс  изпратени и до него.

Моля  Европейския омбудсман да  направи разследване на случая с демонстрацията на българския премиер   на тести отношения с  г-н Тимерманс, в българското представителство излъчван на  живо по Фейсбук.  И дали  това не е причината  не е задействан чл.7 от ДЕС  по отношение на България и  отказа на ЕК да регистрира нашите жалби  за тотално нарушение на правото на Съюза и ни изпраща  про-форма писма , оправдавайки с липса на правомощия.

Поотношение на  четвъртия и петия въпрос Ви информирам , че на 12.05.2019г.  изпратих   на ЕК жалба с  визираните и до Вас въпрос , но до момента нямам отново отговор.  На 26.06. 19  изпратих  още една жалба  касаеща  нередности  при провеждането на европейските избори  и отново нямам обратна връзка.

Поради липса на  всякаква реакция  и  липса на контрол по отношение  прилагането на правото на ЕС изпратихме  заявление  до Съда на ЕС с молба  да разгледат заведените от нас искове  свързани с обезщетение за вреди, произтичащи от нарушение на правото на Съюза поради тяхното  тяхното целенасочено  препятстване  и елиминиране  от  българското правителство и  съдии .

        Надяваме се че  по жалбата ни ще бъде  извършено  съотвеното  разследване,  с цел цялостно изясняване на случая . Отново твърдим че Комисията  е нарушила правата ни  по  чл.41 от Хартата на основните права на ЕС.

                                                                                   С уважение : Райна михайлова Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bosia
Категория: Други
Прочетен: 10777237
Постинги: 3833
Коментари: 10528
Гласове: 6960
Архив
Календар
«  Март, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031