Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.07.2016 22:13 - СРЕЩУ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ЧСИ, ПРОКУРАТУРАТА И СЪДА
Автор: bosia Категория: Политика   
Прочетен: 1856 Коментари: 0 Гласове:
1


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
лично чрез: комисар Вера Йоурова – правосъдие, защита, на потребителите и равенство на

половете в ЕС

до: 1.група за проверка на работата на прокуратурата в Република България от ЕС

2.Софийски градски съд


Лично до и чрез: 1.прокурор Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България

пр.пр. № 7391/2004 на Върх.кас. Прокуратура


2.прокурор Румен Попов – ръководител

 

на окръжна прокуратура – Пловдив

 

Пр.пр.№ 137/2015 г.


копие: Държавните институции

 

Ж А Л Б А

 

(С И Г Н А Л и П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е)

 

от: Георги Веселинов Найденов,

Република България, София,

 

Относно: отклоняване на средства в особено големи размери от Република България чрез непозволена държавна помощ за топлофикационните дружества и дестабилизиране на България с далечна цел изваждането й от ЕС- чл..чл.106,107, 108 от ДФЕС и прикриването им с разпореждане за повдигане на обвинение към мен по посочената пр.преписка137/2015 г. от Пловдивска окръжна прокуратура от ЧСИ ( частен съдебен изпълнител) Людмила Мурджанова, рег. № 819 при Пловдивски окръжен съд -ПОС ( извън Конституцията като дейност), регистрирана привидно като конституционна форма на изпълнителна власт в независима държавна служба.

Правно основание: чл.чл. 109, 111, т.4 - публично обещание на главен прокурор Сотир Цацаров за разследване на корупционните схеми в енергетиката (провалено) и незаконни действия на Окръжна прокуратура -Пловдив по посочената преписка - системен проблем на съдебната власт в България - злоупотреба със служебно положение с основателни съмнения за корупция в Окръжна Прокуратура Пловдив чрез заобикаляне на окончателно определение от 

16.10.2012 г. на ПОС на основен правен принцип – non bis in idem и чл.чл. 47 и 50 от Хартата за основните права в ЕС ( с директно приложение) – Пилотно решение на Съда по правата на човека в Страсбург от 10.05.2011 г. - черпене на права от нищожни съдебни актове съгласно законодателството на ЕС с цел ограбване на енергийно бедни граждани поради пасивност на Комисия за енергийно и водно регулиране с поет ангажимент за изпълнението на Директива 2009/72/ЕП и СЕ ( 2004/54/ЕО и СЕ) причиняването на смъртта им от частни съдебни изпълнители чрез изнудване ( системен проблем )


 

Уважаема комисар Йоурова,

 

Почитаеми прокурор Цацаров,

 

Почитаеми прокурор Попов,

 

Сезирам Ви за проблем, чийто нарушения надхвърлят 350 законови разпоредби в гражданското и търговското национално и право на ЕС и 80 състава на наказателния кодекс и водещ до настройване на обитаващите кооперации в България, снабдени с топлоенергия до явно недоволство срещу ЕС – по последни проучвания над 82 % от българите желаят да напуснат ЕС поради мизерията, в която живеят.

 

През лятото на 2015 г. бях обект на незаконна атака от страна на прокуратурата в Пловдив, която ме издирваше заедно с органите на Министерство на вътрешните работи (МВР) за фиктивно престъпление, а в същото време агентите на Държавна агенция за национална сиурност ( ДАНС) в Пловдив ме откриха на публично известния ми телефон ( за крупни нарушения в сектор енергетика на Република България за които разговаряхме свободно 1,5 часа), понеже отказах да платя незаконна сума за ЕВН, присъдена при противоречие на ПЕС и довела до смъртта на леля ми – Зора Стефанова Ангелова от стрес при невъзможност за плащането й на 29.09.2011. За нарушение на ПЕС се дължи обезщетение в реален размер.

 

Става въпрос за осъдителни решения в интерес на топлофикационнте дружества ( в Пловдив ЕВН-Австрия), които са в нарушение на правото на ЕС -ПЕС - например на чл.4, § 3 от Договора за ЕС и са трайна практика в съдебната система на Република България.

 

Националните съдилища категорично отказват да прилагат дело 106/77 с решение от 09.03.1978 г. Симентал на Съда на ЕС – СЕС като оставят без последствие национален закон, противоречащ на ПЕС без последствия, като се позовават на заповедно производство ( чл. 410 от ГПК) и издават заповед, без да приложат и решение по дело С-243/08 от 04.06.2009 г. на Съда на ЕС за служебно задължение на националния съд за разглеждане на неравноправни клаузи в договор чрез незаконни експертизи с вещи лица, водещо до основателния извод за нищожност на заповедното производство.

 

Липсва и изпълнение на задължението на националният съд да прилага служебно правото на ЕС - ПЕС по силата на съвединени дела С-222/05 и С-225/05 Van der Weerd на СЕС.

Същото е нарушение на поетите ангажименти на Република България по дело С-203/13 на СЕС, при който Европейската Комисия (ЕК) на 12.09.2013 г. изтегли иска си от


 

СЕС поради доказване от България, че е внедрила нормите за индивидуални договори и отказа им от тях изцяло с цел защита на крайните потребители при електропроизводство ( признати и за валидни от Асоциацията на топлофикационните дружества в България на сайта й) и защита на енергийно бедни ( 61% по данни на Световната банка у нас).

 

. Същите норми на ПЕС следваше да се прилагат със задна дата съгласно §§ 62-64 от решения от 21.03.2013 г. по дела С-92/11 и съединени С-359/11 и С-400/11 на 23.10.2014 г. на срока на действие на Директива 2003/54/ЕО и СЕ при цени към 05.08.2004 г. ( връщане на средства от доставчиците на енергия при непозволена държавна помощ с нарушаване на ПЕС от държава -членка ).

 

При опита ми да защитя правата си, ЧСИ Людмила Мурджанова с рег.№ 819 при ПОС ( съпругът й е полицай ) се опита да ме представи като душевно болен пред съда чрез прокуратурата ( пр.пр. № 7403/12 на РПП) с цел да ограничи защитата на правата на роднините ми като отказа да приема официално завереното ми пълномощно, признато например от Софийски районен съд по други дела и повдигна чрез прокуратурата въпроса пред Районен съд -Пловдив -РСП.

 

Всичко завърши с окончателното определение на ПОС № 774/ 16.10.2012 г. по в.ч.н.дело № 1564/ 12 на ПОС, потвърдило определение от 09.10.2012 г. по ч.н.х.дело № 6269/2012 г. на 14-ти н.с-в, РСП и от органите на прокуратурата пак по инициатива на ЧСИ Людмила Мурджанова, с което бе отхвърлено искането на прокуратурата за назначаване на съдебно психиатрична експертиза ( само чрез санкция на съда!).

 

Поддържайки втора прокурорска преписка по същия казус, Районна прокуратура – Пловдив, след като загуби делото на 16.10.2012 г., си назначи чрез самоуправство тройна ( несъдебна !) психиатрична експертиза, която ми постави диагноза 5 месеца след нея извън закона „шизофренна психоза“, като не съм присъствал на заседанието на съдебния състав на РСП, с цел да ми бъдат ограничени правата.

 

На база на тези незаконни и измамливи твърдения Прокуратурата в Пловдив и МВР ме бяха обявили за общонационално издирване.

 

Съгласно чл.50 от Хартата за основните права в ЕС и задължението съгласно дело 6/60 на СЕС следваше да се премахнат всички оклеветяващи фиктивни констатации, включително след 16.10.2012 г., за което уведомих следовател Магдалена Иванова към следствения отдел на Окръжна прокуратура - Пловдив през късното лято на 2015 г., поставено като искане от моя страна.

 

Въпреки че го изисках по електронен път с иск до следовател М.Иванова и Окръжна прокуратура – Пловдив 2015 г. премахването на всички незаконни решения на съдилищата в Пловдив и гаранция, включително за прилагане на ПЕС от тях, те запазиха недопустимо мълчание.

Имайки предвид, че структурата ЧСИ, която на публичния си сайт се е ангажирала да прилага ПЕС и е създадена извън Конституцията на принципа „никой не може да прехвърля права, които не притежава“ събира около седем ( 7) милиарда лева задължения на година (намаляващи заради кризата в която ни вкарва с унищожение на МСП-“гръбнак на


 

икономиката) и с груби нарушения на върховенството на закона, голяма част от които при непрекъснато нарушаване на принципа на ПЕС - „ефективност“, съгласно дела С-119/05 Lucchini и С-2/08 Olimpiclub, води до нищожност на постановените решения на националните съдилища и реално държи България извън ЕС не само в сектор енергетика.

 

Същото се осъщестява при положение да бъдат изземвани правата на потребителите по чл.38 от Хартата за основните права в ЕС от Народното събрание незаконно – високо равнище на защита и положението им на по-слаба и неинформирана страна в една търговска сделка и отказ от прилагане на ПЕС от националните съдилища и даващото им предимство при противоречащо национално право с блокиране на енергийния пазар по този начин.

 

Така в последния момент бе обявено неизпълнено задължение на България да продаде мрежата на „Булгартрансгаз“ над 50% или да заплати глоба от над 300 милиона евро поради нарушване на конкуренцията – изискване съгласно Трети енергиен пакет на ЕС.

 

Чрез топлофикационните дружества, които са 15, и 13 от тях частни и регистрирани в офшорни компании се осъществява непозволена държавна помощ, като се ограбват потребителите и услугите в общ интерес се оказват задължителен данък, щом обитаваш кооперацията с приоми, противоречащи на ПЕС – обвързва се правото на собственост със задължение за плащане на загуби по вътрешен пренос, неизмерени чрез уреди съгласно Приложение I на Директива 2004/22/ЕО и СЕ ( забранено в Директива 2009/72/ЕП и СЕ ).

 

Все пак в Комисията по енергетика на НС бе констатирана от висша атестационна комисия ограбването на средства от топлофикациоинните дружества чрез липса на одобрение от ГД „Конкуренция“ на ЕК чрез „щедри субсиидии“ от „политически зависимата и слаба Комисия за енергийно и водно регулиране“ ( констатация на ЕК за енергийния съюз на 18.11.2015 г.) )и неизпълнението задълженията на съдилищата ни по силата на чл.108, § 3 от ДФЕС – изпращам Ви доклада приложен от 21.04.2016 г. с вх.№ 653-65-1, за да се установи, че вземанията им са фиктивни и признатото, внедрено законодателство в областта на защита на потребителите и енергийно бедните, прието от Република България за да бъде оттеглен иска по дело С-203/13 на Съда на ЕС.

Имайки предвид, че съгласно Директива 16/291/12.02.2016 г. на ЕП и СЕ ( http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-291_bg.htm ) „Тежестта на доказване лежи върху прокуратурата: В новите правила ясно се посочва, че тежестта на доказване на вината се

 

носи от обвинението, а не от обвиняемия, който да трябва да докаже, че не е виновен. Всяко съмнение е в полза на заподозрения или обвиняемия. „моята вина е недоказана до момента, а съществуват основателни съмнения за отклоняване на огромни суми от ограничаване на конкуренцията в топлофикациите и неотменими права на потребителите в ЕС – включително и при енергийна бедност, умишлено ограничени от фиктивни правни норми на националното законодателство без правна стойност.

С оглед от отказа да предостави гаранция за прилагане на ПЕС от наблюдаващия прокурор съгласно решения на съда на ЕС, считам същото за изключително неуместно при

 

желанието му след повече от 10 месеца да получи желание да ми повдига обвинение, явно след контакт с нелигитимното по Конституция ЧСИ.

 

 

Същото ЧСИ не съм го виждал от 09.10.2012 г. когато загуби делото пред районния съд.

 

Имам и основателни съмнения, че апартамента на леля в Пловдив е бил цел на свързани с полицаи от 3-то РУП лица за заграбването му чрез ЧСИ чрез фиктивни задължения на символична цена, което и се случва.

 

В същност предлагахме със съдружника от Франция конкурентни технологии на топлофикация на ЕВН -Австрия, патентовани в САЩ като уникални ( изтеглени от България поради невъзможна среда за нормална работа вече), което явно „пречи“ с конкуренцията.

 

До момента ПЕС не се прилага в България, поради сплашването с предупреждения от ръководствата на съдилищата до магистратите по информация от известна столична адвокатка публично.

 

Също така обръщам внимание на комисар Йоурова, че Пловдивската съдебна система е нарицателна за най-тежките закононарушения в съдебните процеси.

 

От нея се издигна настоящия главен прокурор, господин Сотир Цацаров, който би трябвало да има влияние при подобни явни криминални прояви на самоуправство на „сталинисткия модел“ на прокуратурата.

 

 

С ОГЛЕД НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО:

 

1. Моля комисар Йоурова за възлагането на екипа на наблюдаващите прокурори от ЕС за проверка на Камарата на ЧСИ и закриването й дори постфактум, поради непрекъснати закононарушения на правото на ЕС от нейните членове, водещи до ограбването на българските и европейски данъкоплатци чрез черпене на права от непозволена държавна помощ и насаждането в българите на чувство за евро-скептицизъм чрез енергиен терор не само в случая – чрез координирано бездействие на комисия по енергийно и водно регулиране (КЕВР) по прилагане на Втори и Трети енергиен пакет - без индивидуални договори с право на прекратяването им и защитени енергийни потребители в уязвимо положение в сектор енергетика в изключителен интерес на ООО“Газпром“ и свързани лица и дружества (топлофикационни) с него в България чрез завишените регионални цени, ползвани от топлофикационните дружества и раздути и натрапени на потребителите от КЕВР чрез заблуждаваща практика.

 

Моля за отнемането на лиценза на ЕВН – България – Топлофикация (Пловдив) - ЕАД в областта на предоставянето от него услуги извън ПЕС поради създаване на явна корупционна практика в съдебната система на града чрез съдействие от ЕК.

 

2.Поради основателни съмнение за корумпиране на прокурора от Окръжна прокуратура по пр.пр.№137/2015 г. Пловдив от ЧСИ Людмила Мурджанова с рег.№ 819 при ПОС ( повторното искане за повдигане на ново обвинение спрямо мен е нейно ), моля за нейния арест и отнемането на правата й на практикуващ юрист, довел чрез незаконни и криминални деяния извън закона до смъртта на моята леля.

 


 

3.Настоявам за отвод на прокурора и следователя по пр.пр.№ 137/2015 на Окръжна прокуратура Пловдив на основание чл.282 от НК, прекратяването й незабавно поради опит за поддържане на психически тормоз върху мен от 2012 г. и разследването му в опита за дискредиторането ми, с цел прикриване убийството на моята ляля – починала на 29.09.2011 г. след незаконния психологичния натиск на ЧСИ Людмила Мурджанова с рег.№ 819 при ПОС.

 

4. Моля за спирането и отстраняването на всички незаконни актове на Прокуратурата и съдилищата в град Пловдив от страна на Главна прокуратура на основание чл.50 от Хартата за основните права в ЕС и дело 6/60 на СЕС, включително и повдигане на обвинение спрямо ЧСИ Людмила Мурджамова с рег.№ 819 при ПОС по силата на чл.282 от НК.

 

Няма особени проблеми да сключим извънсъдебно споразумение за компенсиране на психологическия тормоз на който съм подложен чрез органите на съдебната власт в Пловдив поради самоуправството и грубото им нарушаване на правото на ЕС от 2012 г и смъртта на леля ми.

Алтернативно, настоящите сигнал и предложение

 

Следва да бъдат възприети като иск срещу превишаване на правомощията, действиятa и бездействията на наблюдаващия прокурор в Окръжна прокуратура -Пловдив по пр.пр.№ 137/2015 г. като частно лице, включително и следователката – злоупотреба със служебно положение по чл.282 от НК и действия в качеството им на частни лица след предоставяне на компетентния съд, поради което да бъде образувано дело от наказателен хараклтер срещу тях.

 

Следва държавата в лицето на прокуратурата да отговаря за нарушение и на Директива -16/291/ЕП и СЕ от 2016 г. с основателни съмнения за организирана престъпна група с участието на магистрати, които са първо магистрати от ЕС.

 

Организираните престъпни групи в правосъдието у нас са потвърдени от адвокат Михаил Екемджиев публично - магистратите се уговарят предварително за изхода на процеса и той е в интерес на големината на ограбения капитал.
.София, 01.07.2016 С почитание:

Георги Найденов
Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bosia
Категория: Други
Прочетен: 8651352
Постинги: 3508
Коментари: 9023
Гласове: 6556
Архив
Календар
«  Януари, 2021  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031