Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.08.2015 10:29 - ОТНОВО БЕЗОБРАЗИЯ В С. СЕЛЧА
Автор: bosia Категория: Политика   
Прочетен: 1082 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 20.08.2015 10:31

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg


Здравейте г-н Колев,

Безумието в Селча не само продължава, но и мутира като злокачествен вирус. На 13ти Август /миналия четвъртък/ бях поканен от кметската управа в Девин да присъствам на "обсъждане" на нов договор, който те така любезно искали да подпишат с мен. Естествено, подобна любезност от страна на същите гавази, които допреди дни ми искаха главата, предизвика в мен най-мрачни предчувствия. И се оказах прав. Всъщност "новият договор", който тепърва ще бъде изготвен и съгласуван,  си беше предтекст да ми бъде съобщено, че тя, общинЪта имала и "други планове" за здравната служба, разбирай, че те щяли да развиват и други дейности, но на втория етаж и то след като направели основен ремонт на покрива и на етажа. Така и не разбрах какви ще да са тези други дейности и как те ще се съвместяват с основната лечебна дейност. Даден ми беше срок до 27/08/2015 да изнеса всички лични вещи от втория етаж. На този ден фирма изпълнител щяла да дойде и да започне "разчистване" на двора /разбирай сеч на дървета/ за да се освободи достъп до задния вход на сградата. Представям си следната апокалиптична картина - строителна фирма нахлува в сградата и я превръща в "строителен обект" с всички произтичащи от това неудобства - запрашеност, шум, мръсотия, скеле и строителни работници, надничащи от всеки ъгъл и всеки прозорец. Представям си и покрив, без керемиди, който тече, докато фирмата изпълнител не благоволи да го покрие отново. Всичко това, естествено, може да продължи неограничено във времето, като знаем какъв е българският ентусиазъм за работа. И като капак - представям си оборудван производствен цех на главата ми, който ще направи живота и работата ми ад.  Трябва да отбележа, че подобни "амбиции" на местното самоуправление, освен че са пълно безумие, са и брутално незаконосъобразни.  Видно от акта за собственост /приложен/ е, че сградата е с предназначение за здравна служба. Недопустимо е имот, предназначен за ЗДРАВНИ ЦЕЛИ, да се ползва за друг вид нужди, без да бъде променено предназначението на имота по предвидения от Закона ред. Промяната на предназначението пък на общински имот представлява по дефиниция акт на РАЗПОРЕЖДАНЕ с имота, поради което компетентен за вземане на подобно решение е ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, а не еднолично кмета на общината. Конкретният недвижим имот пък представлява и ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, поради което преди промяна на предназначението му за други цели, освен за ЗДРАВНИ НУЖДИ, на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, е необходимо ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕН ВИДЪТ СОБСТВЕНОСТ ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА. За промяната на предназначението също е необходимо да бъде издадено и РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ.
Ето защо сезирах РДНСК, Общински съвет Девин, кмета и Областния управител за поредното безумие на кмета Пенков. Прилагам изпратените от мен сигнали и приложенията към тях. Всяка идея за противодействие е добре дошла.


ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

 

 

 

 

 

 

 

КОПИЕ:

 

 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЕВИН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М  О  Л  Б  А

 

 

 

 

 

 

ОТ

 

 

Д-Р ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЛИТОВ

 

 

АПМП-ИП С. СЕЛЧА, ОБЩ. ДЕВИН, ОБЛ. СМОЛЯН

 

тел: 0887866451 e-mail: korifey_gl@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЕВИН,

 

 

 

Представляваната от мен амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика, се помещава и осъществява дейността си в първия етаж от сградата на Здравната служба на с. Селча, общ. Девин, обл. Смолян. В качеството си на общопрактикуващ лекар единствено аз обслужвам население от 581 жители, като единствено аз им предоставям необходимата лекарска помощ.

За ползването на част от сградата на Здравната служба имам сключен договор за наем от 2005г., който понастоящем е трансформиран в безсрочен. Депозирал съм и заявление в община Девин, на основание чл. 102 от Закона за лечебните заведения, за сключване на нов договор за наем, по което, въпреки наличието на нормативно определен 15-дневен срок за произнасяне от страна на Кмета на общината, все още не съм получил уведомление или покана за сключване на нов договор.

Вместо сключването на нов договор за наем, което по императивните разпоредби на Закона за лечебните заведения не може да ми бъде отказано, със своя Заповед № РД-09-209/11.06.2015г. Кмета на община Девин разпореди да ми бъдат прекратени договорните отношения за общински недвижим имот – Част от I-ви етаж в Здравна служба в с. Селча с площ от 40 кв.м. Във връзка с моя жалба срещу заповедта, в рамките на адм.д. № 162/2015г. Административен съд Смолян спря изпълнението на същата, а в последствие с решение по същество на спора я отмени като незаконосъобразна.

Междувременно, след спиране на изпълнението на заповедта за прекратяване на договора ми за наем, на 31.07.2015г. ми бе връчена Заповед № РД-09-255/17.07.2015г. на кмета на община Девин, с която на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 65 от ЗОС, е разпоредено изземването на общински недвижим имот – част от Здравна служба в с. Селча, представляваща стая за зъболекарски кабинет, коридор, осигуряващ достъпа до лекарския ми кабинет, и манипулационна, ситуирани в западната част от сградата. Във връзка с депозирана от мен жалба до административен съд Смолян против цитираната заповед, с определение по адм.д. № 205/2015г. изпълнението на заповедта бе спряно, но ако същата бе приведена в изпълнение от страна на Кмета на община Девин, щеше да бъде изцяло препятствана възможността да упражнявам лекарската си практика и да лекувам пациентите си в с. Селча.

На 13.08.2015г. бях поканен на среща със служители на общинска администрация Девин, на която присъства и кмета на общината, на която бе коментирано сключването на нов договор за наем на Здравната служба в с. Селча, но отново не ми бе предоставен дори екземпляр от такъв за запознаване или подписване. Вместо това, бях уведомен, че на 27.08.2015г. ще започнат действия по премахване на дървета в двора на Здравната служба на с. Селча, за да бъде осигурен достъп до покрива на сградата, за извършване на основен ремонт на същия. Ремонтът на покрива се налагал, за да бъде приведен вторият етаж от  сградата в състояние, годно за ползване, но не бях уведомен за какво ще се ползва този втори етаж.

Така предприетите против лекарската ми практика административни действия и отправени двусмислени указания за съдействие, за осъществяване на документално необосновани действия по ремонт на покрив и създаване на предпоставка за ползване на част от имота за други цели, възприемам като такива, целящи ликвидиране или поне значително затрудняване на осъществяването на медицинска дейност в сградата. Поради това считам, че общинска администрация Девин ще продължи със свои действия и/или бездействия, включително и чрез неуведомяването ми за проведени процедури и издадени административни актове, да затруднява практикуването ми като лекар в процесния недвижим имот. Това ме мотивира да сезирам компетентните органи по надлежен ред, за да се официализират доколкото е възможно действията или бездействията на общинската администрация и същите в бъдеще да бъдат поне до известна степен съобразени с нормативните изисквания.

 

Моля да имате предвид, че описаната по-горе сграда е с предназначение само за здравни нужди, посочено и в акта за публична общинска собственост за имота. Предвид факта, че на територията на с. Селча само аз съм регистриран като Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика, но не съм заявил желание да ползвам втория етаж от сградата, остава неизяснен въпросът – ЗА КАКВО ЩЕ СЕ ПОЛЗВА ВТОРИЯТ ЕТАЖ ОТ ЗДРАВНАТА СЛУЖБА, СЛЕД КАТО НЯМА ДА Е ЗА ЗДРАВНИ ЦЕЛИ.

Недопустимо е имот, предназначен за ЗДРАВНИ ЦЕЛИ, да се ползва за друг вид нужди, без да бъде променено предназнчението на имота по предвидения от Закона ред. Промяната на предназначението пък на общински имот представлява по дефиниция акт на РАЗПОРЕЖДАНЕ с имота, поради което компетентен за вземане на подобно решение е ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, а не еднолично кмета на общината. Конкретният недвижим имот пък представлява и ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, поради което преди промяна на предназначението му за други цели, освен за ЗДРАВНИ НУЖДИ, на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, е необходимо ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕН ВИДЪТ СОБСТВЕНОСТ ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА. За промяната на предназначението също е необходимо да бъде издадено и РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ.

 

Нито на проведената среща на 13.08.2015г., нито в по-късен момент, не ми бяха връчени никакви документи, удостоверяващи проведени вече процедури и валидно приети решения на общински съвет Девин, за промяна вида собственост и/или промяна на предназначението на втория етаж от сградата на Здравната служба в с. Селча. Не ми бяха представени и строителни книжа и документи, нито пък Разрешение за строеж за извършване на основания ремонт на покрива на сградата на Здравната служба на с. Селча, в която се помещава лечебната ми практика. По смисъла на Закона за устройство на територията ремонтът на покрива представлява ОСНОВЕН РЕМОНТ, за чието осъществяване е необходимо издаването на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ. Това задължение не отпада дори и в случаи, когато собственик на строежа е общината, която следва да издаде разрешението за строеж, поради което и за осъществяване на планирания от община Девин основен ремонт на покрива на Здравната служба в с. Селча е необходимо да бъде издадено такова разрешение. Друг е въпросът дали сградата въобще се нуждае от ремонт на покрива, тъй като в състоянието, в което тя се намира сега, такъв ремонт не е необходим. Това затвърждава опасенията ми, че описаните от общинската администрация предстоящи действия, насрочени за 27.08.2015г., целят не толкова реално подобряване състоянието на сградата, колкото създаване на неудобства за ползването й от моя страна и от страна на обслужваните от мен пациенти.

 

Считам, че в качеството си на лице, упражняващо единствената лекарска практика на територията на с. Селча и единствено обслужващо близо 600 пациенти, представлявам заинтересовано лице при приемане на решения за промяна вида собственост, промяна на предназначението и издаване на Разрешение за сроеж за извършване на промяна на предназначението и за основен ремонт на сградата, в която осъществявам лекарската си практика. Предоставянето на здравни услуги предопределя спазването на специални изисквания, по точно изисквания за контролиране на достъпа на външни лица до сградата, в които се извършват медицински прегледи и манипулации, контрол на шума, запрашеността и т.н. Това е наложило и въвеждането на законодателни регламенти за несъвместимост на други дейности в сгради, в които се предоставят здравни услуги, или поне провеждане на процедури за преценка и установяване на съвместимост на другите дейности с упражняваната вече в определен недвижим имот лекарска практика. Ето защо, спецификата на упражняваната от мен дейност и предназначението на имота определят категоризирането ми като заинтересовано лице за посочените дейности в общинския имот.

До настоящия момент не ми е известно подобни процедури да са били провеждани по отношение на втория етаж от Здравната служба, тъй като никакви документи, удостоверяващи подобни действия, не са ми били връчвани.

 

Ето защо моля да разпоредите да ми бъдат предоставени за запознаване /ако такива са налични/ документи, удостоверяващи приемане на решения на общински съвет Девин за промяна на вида собственост и/или промяна на предназначението на недвижим имот – публична общинска собственост на община Девин, представляващ Здравна служба в с. Селча, община Девин, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 22 от 31.03.1997г., или на обособени части от този недвижим имот, както и евентуално издадено разрешение за строеж за цитирания имот, за промяна на предназначението и/или за извършване на основен ремонт на покрива на сградата.

 

 

Ако приемете, че не съм заинтересовано лице за действията по промяна на вида собственост, промяна на предназначението и извършването на основен ремонт на сградата на Здравната служба в с. Селча, моля да приемете настоящата молба като искане за предоставяне на обществена информация по реда и при условията на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

Приложения:

 

1.      Заповед № РД-09-209/11.06.2015г. на кмета на община Девин;

2.      Решение по адм.д. № 162/2015г. на Адм.съд Смолян.

3.      Заповед № РД-09-255/17.07.2015г. на кмета на община Девин;

4.      Акт за публична общинска собственост;

5.      Списък на общопрактикуващите лекари и мястото на упражняване на лекарската им практика на територията на община Девин, поддържан на интернет страницата на НЗОК;

6.      Справка за броя на населението на с. Селча, общ. Девин, извлечена от интеренет страницата на НСИ;

7.      Списък на регистрираните ЗЗОЛ, обслужвани от индивидуалната ми лекарска практика;

8.      Извлечение от договора ми със НЗОК за 2015г.;

Гласувай:
2Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bosia
Категория: Други
Прочетен: 12089264
Постинги: 3876
Коментари: 10800
Гласове: 7029
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031