Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.07.2014 15:07 - МАСКИТЕ ПАДНАХА
Автор: bosia Категория: Политика   
Прочетен: 1936 Коментари: 3 Гласове:
9


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
ЩЕШЕ ДА Е СМЕШНО, АКО НЕ БЕШЕ СТРАШНО

Какво можете да очаквате от въшката, освен да ви пие кръвта?
Какво можете да очаквате от градушката, освен да ви унищожава посевите и градините и да ви троши керемиди и стъкла?
Какво можете да очаквате от гилотината, освен да ви направи с една глава по-къс?
 А какво можете да очаквате от българския политик?
Отговорът е прост-и трите!

В Наросното събрание е внесена поправка в Изборния кодекс. Поправката е дело на три урода-Мартин Захариев, Мая Манолова и Стефан Данаилов. В тази поправка журналистите, блогърите и всеки, който каже нещо, което не е цитат от официален документ се смята за престъпление и следва глоба от 20 000 до 50 000 лева.
По-голяма идиотия не мога да си представя.
Видя се, че след проектозакона за банките, апетитът на политическите отрепки бързо нарастна и се разви. Сега пада свободата на словото, а следващата крачка ще е забрана на интернета. После ще започнат да затварят за вицове и иронично отношение към властта. И накрая ще възстановят като национални празници 9-ти септември и 7-ми ноември. Така ще се върнем в онези далечни времена отпреди 25 години, когато всичко това си съществуваше и се изпълняваше.
За Моя е ясно. Явно вибраторът и се е счупил. За Ламбо също е ясно. Той твърдеше, че сърцето на човека винаги е в ляво, но забрави да каже, че комунистът не е човек и няма сърце. А това, под което се е подписал доказва, че комунистът няма и ум. За нито един журналист няма проблем да пусне в чужда медия или сайт една информация или дезинформация и след минута да я цитира в собствената си медия.
Ако това е целта на тримата глупаци, подписали този гилотиниращ текст, трябва да добавят под него следното:
"Ако някоя медия или онлайн пише нещо или цитира, трябва да получи нашето съгласие."
За Мартин Захариев не ми е съвсем ясно, защото той не отбира нито от закони, нито от журналистика.
Но много ме учудва търпението и мълчанието на колегите, които си бъркат в носа и се надяват от там да извадят великата шаячна правда.
Съюз на журналистите ли?
Съюз на юристите ли?
Ако имахме юристи и журналисти досега да сме си оправили държавицата.
Но ако влезе този текст в кодекса, аз лично ще го атакувам в административния съд, както и ще напиша първата псувня към банковата ни система, ако влезе в сила проектозакона за недостъпността им!

А ето и текста на допълнението към Изборния кодекс:


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Проект     Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс

 

Обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г., изм., бр. 35 и бр. 53 от 2014 г.

 

 

§ 1. В чл. 57, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

1.   Точки 23 и 24 се изменят така:

„23. контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услугиобществени и търговски електронни медии, печатните медии и онлайн новинарски услуги;

24. за осъществяване на контрола по т. 23 и установяване на нарушения от доставчиците на медийни услуги – обществени и търговски електронни медии, изисква информация от Съвета за електронни медии за извършения специализиран мониторинг, чийто обем и параметри се определят по споразумение между комисията и Съвета за електрони медии, сключено преди откриване на предизборната кампания, независимо от териториалния обхват на програмите; в случай че мониторингът се отнася до доставчик на медийни услуги, който не е с национален обхват, комисията изпраща информацията от мониторинга до компетентната избирателна комисия;

2. Създава се нова т. 24а:

„24а. за осъществяване на контрола по т. 23 и установяване на нарушения от печатни медии и онлайн новинарски услуги, възлага с конкурс специализиран мониторинг в определен обем и параметри на юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано като наблюдател, и изисква своевременна информация за дейността на печатните медии и онлайн новинарски услуги в предизборната кампания.

 

§ 2. Създава се нов чл. 177а:

„ Редакционна отговорност

177а. (1) Доставчиците на медийни услугиобществени и търговски електронни медии, печатните медии и онлайн новинарски услуги носят редакционна отговорност за съдържанието на разпространяваните от тях медийни услуги, свързани с предизборната кампания, като не допускат накърняване на правата и доброто име на другиго, призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.

(2) Доставчиците на медийни услугиобществени и търговски електронни медии, печатните медии и онлайн новинарски услуги не носят отговорност за разгласени сведения и за тяхното съдържание, когато те са:

1. получени по официален ред;

2. цитати от официални документи;

3. точно възпроизвеждане на публични изявления.

(3) При цитиране на документи не се допускат изменения.

(4) Новините като информационни факти трябва да бъдат разграничавани от коментарите към тях.

 

§ 3. В чл. 179 се създават алинеи 2 и 3:

„(2) Доставчиците на медийни услугиобществени и търговски електронни медии публикуват на своята интернет страница заедно с условия, ред, време и тарифи за платено отразяване на предизборната кампания избрания от тях визуален, звуков или аудио-визуален знак за обозначаване на платеното съдържание.

(3) Знакът задължително включва надпис или звуково съобщение „Платен материал”.

 

§ 4. Създава се нов чл. 186а:

         „ Платени и безплатни форми

Чл. 186а. По време на предизборната кампания печатните медии и онлайн новинарски услуги могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.”

 

§ 5. Чл. 187 се изменя и допълва така: 1.   Досегашният чл. 187 става ал. 1 и се изменя така:

         „(1) Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия, ред и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за платено отразяване на предизборната кампания, които се обявяват на интернет страницата им не по-късно от 40 дни преди изборния ден и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Заплащането се извършва предварително.

         2. Създава се нова ал. 2:

   „(2) Печатна медия или онлайн новинарска услуга, която не обяви в указания срок условия, ред и цени за платено отразяване на предизборната кампания няма право да сключва договори за платено отразяване с политически партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.   § 6. Създава се нов чл. 188а: „Забрана за търговска реклама

Чл. 188а. В търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

 

§ 7. В чл. 198 се създава нова ал. 7:

„(7) Търговски доставчик на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, който не обяви в срок условията за платено отразяване на предизборната кампания, няма право да сключва договори за платено отразяване с политически партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.

  § 8. Чл. 200 се изменя и допълва така:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от печатните медии, онлайн новинарските услуги и доставчиците на медийни услуги – обществени и търговски електронни медии партиите, коалициите и инициативните комитети, организациите, регистрирали наблюдатели – чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица, както и гражданите могат да подават сигнал или жалба в срок до 24 часа след констатиране на съответно нарушение на реда за провеждане на предизборната кампания.

(2) Жалбата се подава до:

1. Централната избирателна комисия за доставчик на медийни услуги – обществена и търговска електронна медия с лицензия или регистрация с национален обхват, национална печатна медия и онлайн новинарски услуги, както и когато нарушението е извършено в повече от един изборен район;

2. районната избирателна комисия или общинската избирателна комисия по седалището на доставчика на медийни услуги – обществена и търговска електронна медия, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват, или регионалната печатна медия.”

2.Алинеи 4 и 5 се изменят така:

„(4) Компетентната избирателна комисия разглежда сигнала или жалбата в срок до 24 часа от получаването им, а в изборния ден – незабавно, и постановява решение.

(5) При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги – обществени и търговски електронни медии, печатните медии и онлайн новинарските услуги компетентната избирателна комисия може да предприема действия срещу нарушителите и по своя инициатива.”

3. Създава се нова ал. 6:

„(6) Компетентната избирателна комисия регистрира сигнала или жалбата в публичен електронен регистър незабавно след получаването им и своевременно публикува своето решение, като отразява движението по административното производство до окончателното произнасяне на съда.”

 

§ 9. Създава се нов чл. 474а

Нарушение на забраната за сключване на договори за платено отразяване

Чл. 474а. Който наруши забраната на чл. 187, ал. 2 и чл. 198, ал. 7 за сключване на договори, се налага имуществената санкция в размер от 20 000 до 50 000 лв.

.

 

Вносители: 

 

 

Мартин Захариев

 

Мая Манолова

 

Стефан Данаилов


Гласувай:
9
01. анонимен - Абсолютно си прав!
19.07.2014 15:16
Поздрави!
цитирай
2. apostapostoloff - Някои хорица
23.07.2014 17:05
направо плачат за бой...
цитирай
3. kolevdobri - Тапири.
01.08.2014 20:19
Кой казва, че избирателната комисия е "компетентна". Така ще бъде до момента, до който Суверенът не започне да се произнася по всеки един нормативен акт, преди да стане закон. Ще ми достави удоволствие, да седна тази вечер на ПС-то и да гласувам "против" тази поправка.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bosia
Категория: Други
Прочетен: 8492292
Постинги: 3484
Коментари: 8932
Гласове: 6520
Архив
Календар
«  Ноември, 2020  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30