Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.04.2014 10:09 - ГЕРБ, БСП, ДПС И АТАКА СЕ ГУШНАХА
Автор: bosia Категория: Политика   
Прочетен: 2907 Коментари: 3 Гласове:
3

Последна промяна: 26.04.2014 17:44

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

ДУПЕ ДА НИ Е ЯКО

МОСВ и Софийска община се прегърнаха. МОСВ отказа да издаде ОВОС за завода и депото за отпадъци, защото според РИОС-София не е необходимо. След обилно и оптимистично обяснение, че това са домашни отпадъци и все едно си ги държим у дома.
Публикувам становището на  "Коалиция за устойчиво развитие".

    

                               

СИГНАЛ

ОТ: КОАЛИЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, РЕГ. Ф.Д.  121/2011Г. – СГС, БУЛСТАТ – 176045668, СОФИЯ 1000, УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ”  14, ЕТ.1, АП.1, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДОНЧО ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ЗА КОНТАКТ – 02/ 988 88 01, 0888 802 389,CSD.BG@ABV.BG

ОТНОСНО: ОПИТ ЗА ИЗМАМА ЧРЕЗ ЗАОБИКАЛЯНЕ НА ЗАКОНА ОТ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА С ЦЕЛ УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОСРЕДСТВА - ОТ ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛЕН ОРГАН С ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ ИРЕНА ПЕТКОВА И ИНВЕСТИТОР СТОЛИЧНА ОБЩИНА С КМЕТ НА СОФИЯ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, НАРУШАВАЩО ЗООС, ЗУО, ЗУТ, РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.”

 

Сдруженията-членове на Коалиция за устойчиво развитие осъществяват граждански мониторинг във връзка с усвояването на средства по Оперативна програма Околна среда  и други европрограми за България на ЕС, с бенефициент Столична община и изграждането на инфраструктурни проекти – Депо и Завод за отпадъци, Околовръстен път, Метрополитен и др. Граждани на с. Яна, с. Горни Богров, с. Мусачево и с. Столник се оплакаха пред нас за нов европроект за Софийския завод за отпадъци в техните населени места, при изтекъл ОВОС за досегашния проект и за извършено одобрение на новия без екооценка. В новия проект  според гражданите се избягва нарочно обследване и контрол на инсталации за компостиране и сушене на компоста, което е свързано с излъчване на вредни емисии от комини, с мирис, инфилтрати, нашествие на инсекти. Липсата на екооценка изключва грижа на инвеститора Столична община за увредените при реализацията на проекта общински имоти, за градската среда и природата в района на реализиране на инвестиционното предложение, предполага злоупотреба с евросредства, застрашаване на живота и здравето на столичани, нарушаване на граждански права и частна собственост от страна на столичния кмет Йорданка Фандъкова, председателя на Комисия по екология в Общински съвет - СО Лорита Радева,  директора на Регионалната екоинспекция-София Ирена Петкова, председателя на Комитета по наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и зам.-министър на МОСВ Дин Онбаши. Тези опасения се потвърдиха, след като се запознахме с незаконно подновеното  през м. април 2014 г. екоразрешение за модернизация на Софийски завод за отпадъци без екооценка, ИП финансирано с европейски средства и съфинансирано с пари на общинския и националния бюджет.

Заобикалянето на закона става чрез депозирано нищожно инвестиционно предложение за модернизация на Завод за отпадъци от Столична община – от страна на кмет и общински съвет, което нарушава ЗУТ, ЗУО, ЗООС,ОПОС и др., тъй като е изтекъл срока на ОВОС за Завода,  и което  ИП се приема без възражения от ръководители и служители на държавните контролни органи – РИОСВ, РЗИ, МЗ, МОСВ,  МРР, ДНСК и др. и се разрешава то да се осъществи без екооценка и с предварително изпълнение. Тези действия на администрацията овен всичко друго нарушават и правото на здравословна градска среда на столичани от гореизброените квартали.

ИЗМАМАТА Е ИЗВЪРШЕНА С РЕШЕНИЕ № СО-70-ПР/2014 НА ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИП „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ В ЗАВОД ЗА МЕХАНИЧНО И БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ /МБТ/ НА ОТПАДЪЦИ С ПРОИЗВОДСТВОТО НА RDF-ГОРИВО НА ПЛОЩАДКА „САДИНАТА”, РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 87401.7647.182, М. „САДИНАТА”, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЯНА, РАЙОН КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА” С ВЪЗЛОЖИТЕЛ СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА, КМЕТ.

Решението на Директора на РИОСВ-София е незаконосъобразно,  то не осигурява превенция на риска и достатъчна гаранция за опазване природата, градската среда,здравето на хората и  целостта на имотите им, обрича договорените със Столична община средства на европейските данъкоплатци за управление на отпадъци на неусвояване, заради очевидно заобикаляне на закона и прилагане на неистински документи от държавните екологични контролни органи.

Решението не съгласува визираното ИП с други ИП, едновременно подадени за разглеждане в РИОСВ-София – например с проект за кариера за строителни материали в район Кремиковци от фирма на „Титан Златна Панега Цимент” с широкоспектърно отрицателно въздействие върху природата, човешкото здраве и градската среда в тази част на Софийското поле.

Решението не  разглежда и не се произнася, както изискват ЗООС и ЗУО, за кумулативен ефект от другите съоръжения и дейности на Интегрираната система за третиране на ТБО в непосредствена близост на новото ИП – депо „Садината”, площадки с други съоръжения за управлениена отпадъци и пр.

Решението не разглежда превенция на риска при бедствия по никакъв начин – при наводнения, пожари, земетресения и др.  /точно в района на ИП – Богоров, вече са се случвали аварии с  опасно разсипване и разливане на отпадъци в земеделски земи и населени места/ и как ще се отрази това на близките населени места и инфраструктурата, на здравето, природата и градската среда.

Решението  не разглежда влияние върху почвите, което считаме за неизпълнение на ЗООС  и ЗУО и Наредбите към тях. И с невъоръжено око се вижда, че обявената модернизация на Интегрираната система, одобрена с Решението, ще допринесе инфилтратите и кондензатите от компостирането и изсушаването на компоста да попаднат трайно в почвите и да компрометират Софийското поле завинаги - същото това Софийско поле, описано като „с чудно плодородни почви” и от пътешественика Ами Буйе, и от изследователя Константин Иречек и от съвременните географи.

Решението неправилно одобрява и разрешава като безопасна технологията опаковане в бали, в случая на  RDF-гориво, което балиране  е нежелана и дори забранена практика в страните от Европа и по света – припомняме самовзривяване на метан и пожар на сметище с бали в Бразилия и   трагичният резултат по управление на ТБО  в София с течащите и миришещи бали на площадките в Кремиковци, Требич, Мрамор и Искър и продължаващи вече 5 години граждански оплаквания и протести, заради риск за живота и здравето на местното население в тези софийски квартали. Всъщност дейностите на площадките за балиране, като неефективна и рискова технология,   изискват отделен ОВОС  и обезопасяване за всяка площадка за опаковане и съхранение - процедура,  която не е направена и която новото решение спестява. Освен това, каквато е досегашната практика, площадките за опаковане се процедират за такива без ОВОС, но с времето в нарушение на закона се превръщат в депо за съхранение на отпадъци, макар и опаковани, за които ЗООС задължително изисква ОВОС.

С издаденото решение за ново ИП за Завод за отпадъци – София се изменят част от дейностите по експлоатация на Интегрираната система за третиране на битовите отпадъци на Столична община, за което е направен ОВОС през 2008 г., който е одобрен с решение № 14-8/15.12. 2008 г. на Директор на РИОСВ-София. В сегашното Решение № СО-70-ПР/2014, например в раздел IV-4 от Мотивите се казва:Характерът на ИП не предполага значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в региона, различно от оцененото при проведената процедура по ОВОС”. Обаче това ново Решение няма как да има правно действие, тъй като е за част от проект, който е с изтекъл ОВОС на 15.12.2013 г. – на основание чл.93 ал.7 от Закона за опазване на околната среда. С решение от 20.12.2012 Европейската комисия е одобрила реализацията на  тази фаза на проекта №DIR-592113-1-9 за „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община” и едно от основанията е положително решение за ОВОС, което е факт още през 15.12.2008 г. След като е изтекъл срокът на ОВОС и заводът не е построен, след петата година ОВОС не е валиден и финансирането от ЕК няма как да бъде осъществено. Опитът тези фактически обстоятелства да бъдат скрити и изтеклото разрешение за ОВОС да бъде подновено със заобикаляне на закона и чрез ново Решение, уж за част от проекта, уж за модернизация на съоръжения и дейности от Интегрираната система за управление на ТБО в София, трябва да бъде незабавно преустановен от органите на реда, като създаващо предпоставки за верижни нарушения и за престъпване на закона.

Знаейки всичко това, възложителят - Столична община, бърза да  внесе в РИОСВ- София искане за предварително изпълнение на ИП - на 27.03.2014 г., две седмици преди да има решение на РИОСВ за одобряване без екооценка. Протестираме и срещу одобреното предварително изпълнение на Решението. Не може да се разпореди предварително изпълнение на ИП, чиито срок на ОВОС е изтекъл, чрез заобикаляне на закона само с публикуване на една информация за модернизация на нещо, което не съществува - няма го този завод, както и го няма и акт 16  на завода. Което значи, че няма и модернизация. И поради това не може да има и предварително изпълнение. Освен това издателят на този административен акт не посочва конкретни основания за това, кое налага предварителното изпълнение, освен несъотносими бланкетни пожелания, нямащи общо с фактическата обстановка. Договорено финансиране с европейски средства не е основание за заобикаляне на закона. Порочно е  по подобен начин да бъдат усвоявани тези евросредства от сегашното ръководство на общината. Когато европейският одит установи измамата, 200 млн. евро ще трябва да ги връща в ЕК не ръководството на общината, а българският народ, т.е. данъкоплатниците, гражданите, които са проспали и не са протестирали неистинските документи, с които е процедиран в основата си проекта за Софийски завод за отпадъци. В мотивите за предварително изпълнение издателят на порочния административен акт посочва, че реализирането на проекта е от  значимост за обществото, но е спестено, че инвеститорът Столична община и държавният контролен орган РИОСВ-София се готвят да направят това  по непрозрачен, компромениран, и дори престъпен начин, заобикаляйки ЗООС и ЗУО и нарушавайки конвенциите и директивите за управление на отпадъци и за оценки на въздействие.

Надяваме се да бъдат предприети мерки за установяване  нарушенията и престъпленията, възстановяване на справедливостта и наказване на поръчителите, помагачите и извършителите, за които вече неведнъж сме представяли доказателства за облагодетелстване от еврофондовете за България за околна среда – Йорданка Фандъкова,  Евдокия Манева, Нона Караджова, Стефан Бориславов, Ирена Петкова, Стефан Стефанов, Мария Бояджийска, Ева Радева, Андрей Горанов, Лорита Радева, Теодора Желева, Николай Желев,  Малина Крумова, Силвия Горанова, Дин Онбаши, Спиридон Александров, Ирина Савина, Петър Диков, Иван Домбалов и др.

 

 

Здравко Младенов, Обединени граждански сдружения „ПодВитошка яка”, 0888 51 01 85, zm48@abv.bg,

Иван Димитров, Сдружение „Независим обществен контрол”, 0899 70 11 11,nezavisimkontrol@dir.bg,

        

21.04.14,
гр. София                      

        С уважение: Дончо Иванов, председател на Коалиция за устойчиво развитие

 

 
Гласувай:
3
01. kostadin - Предполагам, че за тебе не е лесно да ...
23.04.2014 18:29
Предполагам ,че за тебе не е лесно да си стягаш Д-то.
цитирай
2. bosia - до косгадин
25.04.2014 11:13
Не реви за чужд гъз! Пази твоя!
Ако имаш яйце на задника, обърни се и виж дали не са две.
цитирай
3. apostapostoloff - Тези организацийки са
25.04.2014 14:10
4 фракции на бившата БКП. И толкоз!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bosia
Категория: Други
Прочетен: 8480966
Постинги: 3484
Коментари: 8931
Гласове: 6520
Архив
Календар
«  Ноември, 2020  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30