Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.06.2013 16:05 - ТОВА Е ПРОСЛОВУТАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОГРАМНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ОРЕШАРСКИ
Автор: bosia Категория: Политика   
Прочетен: 6120 Коментари: 5 Гласове:
2

Последна промяна: 05.06.2013 23:55

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Това е планът-програма, която дълго търсих, за да съм наясно за какво става дума и какво смята да прави правителството на Орешарски. Честно казана съм разочарован от това, което прочетох. Програмата уж е за програмно правителство, а сега го кръстиха "експертно". Програмата се състои от пожелания и обещания, които надали ще се изпълнят. Отново се залага на централизирана администрация и регулация. Това положително ще доведе до ново свръхцентрализиране.
Като цяло пожеланията са фрагментарни и неконкретизирани. Няма нищо сериозно за възпроизводството на населението. Не са отбелязани срокове, финансиране и отговорности. За съдебната система не се говори нищо. Думата децентрализация не е спомената нито веднъж.
Прочетете и ще видите.


ДЪРЖАВНОСТ,
РАЗВИТИЕ,
СПРАВЕДЛИВОСТ

 

 

Национални приоритети
на програмното правителство

 

 

 

България изживява труден период в своето развитие. В резултат на водената през последните четири години непоследователна и волунтаристична политика днес страната се намира в дълбока институционална криза, икономическа депресия и задълбочаващ се дезинтегритет в обществото. Наложената и доминираща обществено-политическа, социална и институционална конфронтация поставя под заплаха самите устои на държавността и демокрацията. Тези процеси се подсилват от формираните негативни социално-икономически тенденции – стагнираща стопанска и инвестиционна активност, обезсърчено предприемачество, изтощени резерви и нарастващи дългове както в публичния, така и в корпоративния сектор, бързо растяща безработица и влошаване на нейната структура, разширяваща се бедност и набираща скорост нова емиграционна вълна.

Днес страната се нуждае от максимално обществено съгласие за необходимостта от спешни мерки за стабилизация и полагане на основите на един по-устойчив модел на възстановяване на икономическото развитие, от институционално укрепване и заздравяване на демократичните принципи на устройство и поведение, както и от повече солидарност в едно общество, разтърсвано от социално отчаяние и безперспективност.

Ръководени от тези потребности, ние предлагаме настоящите мерки за стабилизация и програмни намерения и полагане на основите на един бъдещ догонващ икономически растеж.

 

   

 

 

   

Най-неотложни са три групи стабилизационни мерки.

СТАБИЛИЗАЦИОННИ МЕРКИ

ЗА ГРАЖДАНИТЕ

§      Недопускане на ново увеличение на цената на електроенергията до цялостен преглед и промяна на методиката на ценообразуване. Въвеждане на двутарифна система с по-ниски цени за определен минимум използвана електроенергия.

§     Промяна в политиката на ценообразуване на лекарствата с цел овладяване на тенденцията на повишение на цените и стъпки за тяхното последващо намаление.

§     Разширяване на системата за енергийно подпомагане.

§     Увеличаване на размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години от 240 лв на 310 лв.

§      Финансово подпомагане на домакинствата с ученици, които предстои да бъдат първокласници тази есен чрез увеличаване на еднократните целеви помощи.

§      Разширяване на активните мерки на пазара на труда и разкриване на нови работни места за временна заетост за смекчаване на ефектите от растящата безработица.

§     Незабавно възстановяване на диалога със социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно партньорство.

ЗА БИЗНЕСА

§     Незабавно преустановяване от страна на централните власти на административно-силовия натиск от рекетьорски тип върху бизнеса и „успокояване“ на стопанските среди за спечелване на инвеститорското доверие.

§     Анализ и информация за всички фирми и общини, спечелили обществени поръчки (2% от фирмите са спечелили 98% от всички ОП). При съмнения за злоупотреби ─ ревизия. Публичност на всички договори и анекси.

§     Погасяване на натрупаните задължения на държавата към бизнеса в рамките на 3 месеца.

§     Отказ от практиките за използване на приходните агенции за силов натиск върху данъкоплатците. Промяна в режима на глоби и санкции и замяната им с предписания при допуснати нарушения от формален характер.

§     Преглед и намаляване на държавните и ведомствените такси, особено за стартиращ бизнес.

§     Ускорено разплащане от страна на държавата по изпълнени договори и своевременно възстановяване на ДДС. Разработване на график за издължаване при просрочените задължения.

§     Даване на права на данъкоплатеца да определя направленията на плащанията по единната сметка за плащане на задължения към бюджета.

§     Решителни мерки против контрабандата и необявените вътрешнообщностни доставки като противодействие срещу нелоялната конкуренция спрямо българските производители.

§     Стабилизиране на енергетиката и установяване на предвидимост в цените на електроенергията. Възстановяване на условията за износ на електроенергия за по-добро натоварване на мощностите и на въгледобива.

ЗА ДЪРЖАВНОСТТА

§     Цялостен анализ и пълна ревизия на дейността във всички сфери на държавно управление и предприемане на законови мерки и действия за санкциониране на допуснатите нарушения.

§     Публично оповестяване на фактите и тенденциите за икономическото и финансово състояние на страната.

§     Нов модел на взаимодействие между парламента и правителството – редовни отчети на Правителството за изпълнение на програмата за управление, нов тип парламентарен контрол, периодично участие на министри в заседанията на съответните парламентарни комисии, задължително присъствие на министри при обсъждания на законопроекти от тяхната компетентност.

§     Незабавно изпълнение на препоръките на ЕС и ПАСЕ, които имат пряко отношение към защита и гарантиране на правата и свободите на гражданите и демократичното функциониране на институциите.

§     Предприемане на незабавни мерки за овладяване и ограничаване на битовата престъпност.

§     Възстановяване на баланса на функционалност и компетенции между МВР и ДАНС.

§     Преустановяване на практиката на безразборно използване на СРС чрез надежден и независим надзор върху тях.

§     Ефективно инвестиране на средствата от ЕС с максимално широк обществен ефект.

§     Спешно обсъждане и актуализиране на проекта за Споразумение за партньорство с ЕС за 2014-2020 г. с участие на неправителствения сектор.

§     Провеждане на форум „Отговорен парламент” с участието на граждански и браншови организации, парламентарни и извънпарламентарни партии за постигане на национално съгласие за най-важните приоритети и мерки за излизане от кризата.

§     Интегриране на представители на малцинствата в полицейските структури и в звената от сектора на сигурността.

§     Създаване на гаранции за свободен печат и медии.

§     Предприемане на спешни мерки за разкриване на корупционни практики, строг контрол и санкциониране на корупцията на всички етажи на администрацията и властта, съвместни действия на държавните органи и гражданския сектор.

§     Прозрачност и достъпност до информация за работата на държавната администрация и привличане на представители на граждански сдружения при обсъждане на въпроси със значим обществен интерес.

§     Гаранция срещу купен и контролиран вот, за честни избори чрез промени в изборния кодекс. Действия за активизиране на гражданското участие в изборния процес. Изпълнение на препоръките на ОССЕ за бъдещи избори.

 

Тези стабилизационни мерки са част от цялостния пакет програмни намерения.

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРИОРИТЕТИ
НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

 

   

 

      I. Икономическо възстановяване
и насърчаване на предприемачеството

 

    Преодоляване на негативните последици от административния рекет
върху бизнеса
и нормализиране на стопанската среда

§     Стриктно изпълнение на принципа на 30-дневно плащане на задължения по договори от страна на държавата.

§     Ефективен контрол върху сключените договори за концесии.

§      Анализ на съществуващите концесионни договори и изработване на дългосрочна стратегия на държавата по отношение на природните богатства.

§     Ликвидиране на контрабандните канали.

§     Гаранции срещу произвола от страна на държавните органи и длъжностни лица. Правни механизми за защита на компаниите от произвол от страна на администрация, данъчни органи и полиция.

§     Равнопоставеност на фирмите и гражданите с държавните институции по отношение на икономическите дейности – министерства, агенции и общини трябва да са отговорни при неизпълнение на договори и забавяне на плащане с лихви за просрочване, с налагане на запор на сметки или с прихващане на задължения на фирмите и гражданите към данъчната система.

§     Реални действия по намаляване на административната тежест върху бизнеса ‒ редуциране на лицензионните, разрешителните и одобрителните режими, въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие, предвидимост на надзорните политики по сектори.

§     Прекратяване на административния натиск и произвол чрез санкции за държавните служители, включително министри, които превишават правомощията си.

§     Възстановяване на добрите практики в работата на приходните агенции на основата на принципа на доброволното плащане на данъците. Замяна на повсеместните проверки с подобряване на работата на отделите за анализ и управление на риска и фокусиране на контролно-ревизионната дейност върху рисковия контингент данъкоплатци.

 

      Координираща и регулираща роля на държавата
за създаване на условия за истинска конкуренция

§     Ревизия и промяна на лобистки закони, които доведоха до или предпоставиха създаване на изкуствени монополи и картелни споразумения.

§     Задължителна оценка на въздействието на всички нови законови и нормативни актове, особено за оценка на тежестта върху малките и средните предприятия.

§     Стимулиране на конкуренцията чрез равен достъп до пазара на кредити и обществените поръчки.

§     Опростяване на процедурите за фалити и несъстоятелност с цел изчистване на пазарната среда.

§     Опростяване на процедурите, засилване на прозрачността и контрола за ефективно и полезно за икономиката усвояване на европейските фондове.

§     Укрепване на функционалния и административния капацитет на регулаторните органи чрез промяна на антимонополното и антитръстово законодателство.

§     Повишаване на отговорността на регулаторните органи. Въвеждане на граждански надзор върху регулаторните органи.

§     Нов Закон за обществените поръчки. Прозрачност, гарантиране на равни условия за участие и разширяване кръга от бенефициенти на обществени поръчки. Въвеждане на електронни търгове за обществените поръчки.

§     Регулации на спекулативните търговски вериги с цел свиване на маржовете между цени на едро и на дребно, особено на аграрните продукти.

§     Стъпки за реализация на стратегия „Произведено в България” в съответствие с конкурентните предимства на страната. Целеви мерки за пресичане на нелоялната конкуренция на вътрешния пазар от внос и монополни практики.

§     Икономизиране на външната политика и дипломация за излизане на българските износители на пазарите на страни извън ЕС.

 

Координираща и регулираща роля на държавата
в структуроопределящите отрасли на икономиката

 

Общи мерки

§     Стартиране на 10-годишна програма за реиндустриализация на икономиката.

§      Създаване на нови предприятия (или възстановяване) в сфери с висока добавена стойност.

§     Стартиране на преговори по предоговаряне на дългосрочните договори в енергетиката, концесиите и предоставянето на комунални услуги.

§     Участие на държавата в перспективни високотехнологични производства чрез апорт на активи и/или формиране на капитала на съответните търговски дружества в партньорство с иновативни компании със солидни пазарни позиции. Държавна подкрепа и финансиране на иновационно-внедрителската дейност.

§     Приемане на закон за ефективен контрол на държавата по отношение на структуроопределящи предприятия при неспазване на регулаторните рамки.

§     Оценка на резултатите от приватизацията и концесиите в сектора на т.нар. естествени монополи. Въвеждане на ефективен контрол върху дейността на компаниите.

§     Отговорно управление на държавните предприятия и държавната собственост с цел предотвратяване на фалити и запазване на работни места.

§     Разработване на регионални планове за развитие за преодоляване на задълбочаващите се дисбаланси между различните региони в страната.

 

      Ребалансиране на енергетиката

§     Развитие на енергетиката като основен индустриален сектор, създаващ значителна добавена стойност, притежаващ гарантиран външен пазар,в който страната ни има доказани сравнителни предимства.

§     Развитие на българската енергетика на основата на три приоритета ‒ енергийна ефективност и ВЕИ, национални енергийни ресурси и ядрена енергетика.

§     При потвърждаване на технико-икономическите характеристики на проекта „Белене” и прогнозите за електропотреблението в региона и България ‒ рестартиране на проекта с ясна финансова структура.

§     Незабавни преговори с Росатом с оглед минимизирането на последствията от иска за 2.5 млрд. лв.

§     Възстановяване на доверието на гражданите в системата за регулиране на енергетиката чрез включване на представители на гражданското общество в ДКЕВР.

§     Отказ от намеса на изпълнителната власт в работата на ДКЕВР.

§     Гарантиране на достъп на всички български граждани до електроснабдяване. Въвеждане на двутарифна система за ценообразуване, разширяване на системата за енергийно подпомагане.

§     Възстановяване на професионалната квалификация и опита като определящи в кадровата политика в сектора.

§     Цялостно финансово-икономическо ребалансиране на сектора чрез използване на други механизми за финансово подпомагане на развитието на ВЕИ и освобождаване на гражданите от тази тежест.

§     Стартиране на преговори за предоговаряне на дългосрочните ангажименти за изкупуване на електрическа енергия.

§     Наваксване на изоставането при въвеждането на III либерализационен пакет на ЕС и предотвратяване на санкции от страна на ЕК.

§     Цялостна оценка на ефекта от т.н.либерализация в сферата на естествените монополи и ясно дефиниране на правата и отговорностите на българската държава.

 

      Насърчаване на селското стопанство и стабилизиране
на дребните производители

§     Програма за изграждане/реновиране на хидромелиоративната инфраструктура на селското стопанство.

§     Насърчаване на по-нататъшното развитие на селското стопанство извън формираната в него монокултурна структура в посока на техническите култури и по-високата степен на преработка на селскостопанската продукция.

§     Стимулиране на българското селскостопанско производство чрез затваряне на веригата и развитие на хранително-вкусовата промишленост;

§     Субсидиране на секторите "Зеленчукопроизводство", "Трайни насаждения" и "Животновъдство" до равнището на останалите страни-членки на ЕС въз основа на правото до 15% от директните плащания да се предоставят целево за слаби сектори на отрасъла, обвързани с производство.

§     Профилиране на България в биоземеделие и биоживотновъдство.

§     Предпазване на населението от ГМО храни и култури, контрол върху качеството както на храните от внос, така и на местното производство.

§     Изработване на съобразени с интересите на дребния производител национални интервенционни механизми, подобни на тези на ЕС, за защита цените на земеделската продукция.

§     Подкрепа на дребните и средните земеделски производители чрез осигуряване на европейско финансиране на стопанства до 10 дка чрез осигуряване на субсидия до 1500 евро/стопанство; въвеждане на таван на субсидията до 300 хил. евро на стопанство, като икономисаните средства се предоставят за преразпределение за стопанства, обвързани с производството.

§     Създаване на пазари за произведена в България земеделска продукция, гарантиращи свободен достъп на всяко малко земеделско стопанство до тях, без да е необходим специален режим на регистрация за това.

§     Пресичане на контрабандата на храни.

§     Целево използване на Държавния поземлен фонд за стимулиране на продуктовото разнообразие и насърчаване на отглеждането на интензивни култури.

 

      Зелена икономика

§     Превръщане на екологичните предимства на страната в национален ресурс за развитие.

§     Интегриране на екологичните политики, превенция на промените в климата с адаптирането им в общи политики за развитие и синергия в устойчивото развитие.

§     Изграждане и развитие на нисковъглеродна икономика на природата с нови, зелени работни места и максимално повишаване на енергийната ефективност.

 

Туризъм

§
Гласувай:
2
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. apostapostoloff - Всичко е реалистично и
05.06.2013 16:25
лесно изпълнимо. Струва ми се, че те наистина ще изпълнят всичко. А защо не?...
цитирай
2. nikikm - Интегриране
05.06.2013 19:46
на малцинствата в силовите структури е зловещо! Те и сега са там,но тази "интеграция" минава през нашата смърт! За интеграция само се говори,а на практика се работи за специални права и сепаратизъм! ТОВА Е ЗА ГЛУПАЦИ!НЯМА ЛИ КОЙ ДА ГО КАЖЕ В ПРАВ ТЕКСТ И НА НЕОБХОДИМОТО НИВО!
цитирай
3. olivie - Любопитно
05.06.2013 20:30
nikikm написа:
на малцинствата в силовите структури е зловещо! Те и сега са там,но тази "интеграция" минава през нашата смърт! За интеграция само се говори,а на практика се работи за специални права и сепаратизъм! ТОВА Е ЗА ГЛУПАЦИ!НЯМА ЛИ КОЙ ДА ГО КАЖЕ В ПРАВ ТЕКСТ И НА НЕОБХОДИМОТО НИВО!

Това ли значи се разбира под борба с битовата престъпност за да си върнем чуждите инвесиции в селски имоти? Или е по- добре да приватизираме БДЖ по Московски /мръсен мангал за Сидеров/, че да има повече жИлязо за по - дълго време?
цитирай
4. valentin1 - Нищо конкретно! Типичен партиен ...
06.06.2013 13:54
Нищо конкретно! Типичен партиен лъжовник , напълнен с популистка демагогия!
цитирай
5. ikelektronika - Нека да сравним тази програма с п...
18.06.2013 13:44
Нека да сравним тази програма с програмите на предходните правителства, за да имаме база за сравнение... В последствие, ако Орешарски успее да управлява да можем да сравняваме- обещаното с изпълнено по програмите и да видим кой как е изпълнявал обещанията си за времето, през което е управлявал. Ако се върнем достатъчно назад и видим какви са били намеренията и как са изпълнявани, може би ще си отговорим на въпроса защо България е там където е.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bosia
Категория: Други
Прочетен: 9122608
Постинги: 3592
Коментари: 9467
Гласове: 6631
Архив
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930